Продължете към съдържанието

BIB: 85 
Григор Върбанов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming58
от 195
53
от 180
11
от 31
00:01:49
min/100m
00:54:30
T1152
от 194
137
от 179
25
от 30
-00:08:19
Start to T1 out72
от 194
64
от 179
13
от 30
-01:02:49
Cycling 0km - 11km149
от 194
140
от 179
28
от 30
16.40
km/h
00:40:15
Start to 11km cycling96
от 194
88
от 179
19
от 30
-01:43:04
Cycling 11km - 28km175
от 192
161
от 177
29
от 30
12.20
km/h
01:23:36
Start to 28km cycling144
от 192
134
от 177
23
от 30
-03:06:42
Cycling 28km - 36km1
от 193
1
от 178
1
от 30
-36.49
km/h
00:-13:-10
Start to 36km cycling51
от 193
48
от 178
11
от 30
-02:53:30
Cycling 36km - 56km192
от 193
177
от 178
30
от 30
9.99
km/h
02:00:06
Start to 56km cycling147
от 193
137
от 178
25
от 30
-04:53:36
Cycling 56km - 77km103
от 192
96
от 177
17
от 30
17.81
km/h
01:10:45
Start to 77km cycling135
от 192
126
от 177
21
от 30
-06:04:21
Cycling 77km - 105km103
от 182
96
от 168
17
от 30
13.48
km/h
02:04:40
Start to 105km cycling124
от 182
115
от 168
20
от 30
-08:09:02
Cycling 105km - 116km96
от 181
88
от 166
13
от 28
14.92
km/h
00:44:14
Cycling129
от 181
120
от 166
20
от 28
14.79
km/h
07:50:26
Start to T2 in122
от 181
113
от 166
19
от 28
-08:53:15
T2148
от 172
135
от 159
24
от 28
-00:09:05
Start to T2 out123
от 172
114
от 159
19
от 28
-09:02:20
Running 0km - 5km25
от 161
24
от 148
6
от 26
00:05:41
min/km
00:28:29
Start to 5km running114
от 161
105
от 148
17
от 26
-09:30:50
Running 5km - 9km61
от 163
57
от 150
12
от 26
00:05:22
min/km
00:21:31
Start to 9km running116
от 163
107
от 150
17
от 26
-09:52:21
Running 9km - 12.5km49
от 159
46
от 146
11
от 26
00:09:08
min/km
00:31:59
Start to 12.5km running112
от 159
103
от 146
17
от 26
-10:24:18
Running 12.5km - 16km44
от 160
41
от 147
8
от 26
00:10:01
min/km
00:35:05
Start to 17km running109
от 160
101
от 147
16
от 26
-10:59:26
Running 16km - 20km21
от 161
20
от 148
4
от 26
00:05:32
min/km
00:22:08
Running 20.2km - 21km45
от 161
41
от 148
8
от 26
00:04:15
min/km
00:03:24
Running35
от 161
34
от 148
7
от 26
00:06:57
min/km
02:19:12
Total105
от 161
97
от 148
16
от 26
-11:21:32


Certificate