Продължете към съдържанието

BIB: 59 
Деница Зайкова


Сплит Общо Жена F 30-34 Темпо Време
Swimming67
от 195
6
от 15
2
от 3
00:01:51
min/100m
00:55:38
T143
от 194
9
от 15
2
от 3
-00:03:59
Start to T1 out54
от 194
6
от 15
2
от 3
-00:59:37
Cycling 0km - 11km72
от 194
4
от 15
2
от 3
18.96
km/h
00:34:48
Start to 11km cycling56
от 194
6
от 15
2
от 3
-01:34:25
Cycling 11km - 28km97
от 192
6
от 15
2
от 3
15.83
km/h
01:04:25
Start to 28km cycling70
от 192
5
от 15
2
от 3
-02:38:52
Cycling 28km - 36km83
от 193
5
от 15
2
от 3
20.18
km/h
00:23:47
Start to 36km cycling72
от 193
5
от 15
2
от 3
-03:02:37
Cycling 36km - 56km74
от 193
2
от 15
2
от 3
19.35
km/h
01:02:01
Start to 56km cycling73
от 193
5
от 15
2
от 3
-04:04:38
Cycling 56km - 77km82
от 192
4
от 15
2
от 3
18.98
km/h
01:06:22
Start to 77km cycling73
от 192
4
от 15
2
от 3
-05:11:00
Cycling 77km - 105km41
от 182
2
от 14
2
от 3
16.57
km/h
01:41:22
Start to 105km cycling64
от 182
4
от 14
2
от 3
-06:52:23
Cycling 105km - 116km32
от 181
2
от 15
1
от 3
17.34
km/h
00:38:03
Cycling59
от 181
2
от 15
2
от 3
17.81
km/h
06:30:48
Start to T2 in58
от 181
2
от 15
2
от 3
-07:30:25
T218
от 172
5
от 13
2
от 3
-00:02:18
Start to T2 out55
от 172
3
от 13
2
от 3
-07:32:43
Running 0km - 5km4
от 161
1
от 13
1
от 3
00:04:57
min/km
00:24:49
Start to 5km running48
от 161
2
от 13
2
от 3
-07:57:33
Running 5km - 9km7
от 163
1
от 13
1
от 3
00:04:18
min/km
00:17:12
Start to 9km running45
от 163
2
от 13
2
от 3
-08:14:45
Running 9km - 12.5km9
от 159
1
от 13
1
от 3
00:07:41
min/km
00:26:56
Start to 12.5km running42
от 159
2
от 13
2
от 3
-08:41:39
Running 12.5km - 16km16
от 160
1
от 13
1
от 3
00:08:58
min/km
00:31:23
Start to 17km running40
от 160
2
от 13
2
от 3
-09:13:05
Running 16km - 20km17
от 161
1
от 13
1
от 3
00:05:23
min/km
00:21:34
Running 20.2km - 21km17
от 161
1
от 13
1
от 3
00:03:48
min/km
00:03:02
Running9
от 161
1
от 13
1
от 3
00:06:05
min/km
02:01:54
Total36
от 161
2
от 13
2
от 3
-09:34:37


Certificate