Продължете към съдържанието

BIB: 61 
Петър Сталев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming47
от 195
42
от 180
9
от 34
00:01:46
min/100m
00:53:03
T141
от 194
34
от 179
7
от 34
-00:03:56
Start to T1 out42
от 194
37
от 179
8
от 34
-00:56:59
Cycling 0km - 11km81
от 194
77
от 179
18
от 34
18.68
km/h
00:35:19
Start to 11km cycling47
от 194
42
от 179
8
от 34
-01:32:18
Cycling 11km - 28km81
от 192
79
от 177
15
от 32
16.63
km/h
01:01:19
Start to 28km cycling58
от 192
54
от 177
10
от 32
-02:33:39
Cycling 28km - 36km90
от 193
85
от 178
16
от 34
19.65
km/h
00:24:25
Start to 36km cycling59
от 193
56
от 178
10
от 34
-02:58:02
Cycling 36km - 56km69
от 193
68
от 178
14
от 33
19.53
km/h
01:01:26
Start to 56km cycling65
от 193
62
от 178
13
от 33
-03:59:28
Cycling 56km - 77km74
от 192
71
от 177
13
от 33
19.43
km/h
01:04:50
Start to 77km cycling63
от 192
60
от 177
11
от 33
-05:04:18
Cycling 77km - 105km121
от 182
111
от 168
24
от 31
12.79
km/h
02:11:18
Start to 105km cycling85
от 182
79
от 168
16
от 31
-07:15:37
Cycling 105km - 116km150
от 181
138
от 166
27
от 31
13.31
km/h
00:49:35
Cycling94
от 181
89
от 166
18
от 31
16.25
km/h
07:08:12
Start to T2 in89
от 181
83
от 166
16
от 31
-08:05:11
T25
от 172
4
от 159
2
от 31
-00:01:35
Start to T2 out83
от 172
77
от 159
16
от 31
-08:06:46
Running 0km - 5km102
от 161
94
от 148
20
от 28
00:06:58
min/km
00:34:50
Start to 5km running79
от 161
74
от 148
15
от 28
-08:41:37
Running 5km - 9km99
от 163
89
от 150
20
от 29
00:05:49
min/km
00:23:16
Start to 9km running78
от 163
73
от 150
16
от 29
-09:04:53
Running 9km - 12.5km127
от 159
114
от 146
25
от 29
00:11:38
min/km
00:40:43
Start to 12.5km running81
от 159
75
от 146
17
от 29
-09:45:34
Running 12.5km - 16km150
от 160
137
от 147
28
от 29
00:14:10
min/km
00:49:35
Start to 17km running91
от 160
85
от 147
17
от 29
-10:35:12
Running 16km - 20km117
от 161
107
от 148
18
от 29
00:07:39
min/km
00:30:39
Running 20.2km - 21km126
от 161
114
от 148
23
от 29
00:05:25
min/km
00:04:20
Running133
от 161
120
от 148
25
от 29
00:08:57
min/km
02:59:03
Total90
от 161
84
от 148
17
от 29
-11:05:49


Certificate