Продължете към съдържанието

BIB: 60 
Кирил Пенчев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming27
от 195
23
от 180
5
от 46
00:01:39
min/100m
00:49:49
T123
от 194
17
от 179
3
от 46
-00:02:58
Start to T1 out24
от 194
19
от 179
3
от 46
-00:52:47
Cycling 0km - 11km33
от 194
32
от 179
8
от 46
20.50
km/h
00:32:11
Start to 11km cycling27
от 194
25
от 179
4
от 46
-01:24:58
Cycling 11km - 28km48
от 192
47
от 177
10
от 46
17.95
km/h
00:56:49
Start to 28km cycling25
от 192
24
от 177
5
от 46
-02:21:49
Cycling 28km - 36km39
от 193
39
от 178
8
от 46
23.24
km/h
00:20:39
Start to 36km cycling26
от 193
25
от 178
5
от 46
-02:42:26
Cycling 36km - 56km65
от 193
64
от 178
15
от 46
19.69
km/h
01:00:55
Start to 56km cycling39
от 193
38
от 178
9
от 46
-03:43:21
Cycling 56km - 77km48
от 192
47
от 177
12
от 46
20.76
km/h
01:00:40
Start to 77km cycling38
от 192
37
от 177
8
от 46
-04:44:01
Cycling 77km - 105km61
от 182
59
от 168
15
от 43
15.72
km/h
01:46:53
Start to 105km cycling42
от 182
41
от 168
9
от 43
-06:30:55
Cycling 105km - 116km93
от 181
86
от 166
22
от 43
15.18
km/h
00:43:27
Cycling52
от 181
51
от 166
10
от 43
18.24
km/h
06:21:34
Start to T2 in46
от 181
45
от 166
10
от 43
-07:14:21
T223
от 172
18
от 159
6
от 40
-00:02:42
Start to T2 out43
от 172
42
от 159
9
от 40
-07:17:03
Running 0km - 5km22
от 161
21
от 148
3
от 39
00:05:40
min/km
00:28:22
Start to 5km running38
от 161
37
от 148
8
от 39
-07:45:26
Running 5km - 9km64
от 163
59
от 150
14
от 39
00:05:25
min/km
00:21:40
Start to 9km running40
от 163
39
от 150
8
от 39
-08:07:06
Running 9km - 12.5km39
от 159
38
от 146
11
от 37
00:08:53
min/km
00:31:07
Start to 12.5km running40
от 159
39
от 146
9
от 37
-08:38:11
Running 12.5km - 16km17
от 160
16
от 147
4
от 37
00:09:00
min/km
00:31:32
Start to 17km running37
от 160
36
от 147
8
от 37
-09:09:46
Running 16km - 20km20
от 161
19
от 148
3
от 38
00:05:29
min/km
00:21:57
Running 20.2km - 21km7
от 161
7
от 148
1
от 38
00:03:38
min/km
00:02:55
Running28
от 161
27
от 148
5
от 38
00:06:43
min/km
02:14:38
Total35
от 161
34
от 148
8
от 38
-09:31:41


Certificate