Продължете към съдържанието

BIB: 66 
Йордан Димитров


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming171
от 195
158
от 180
16
от 18
00:02:29
min/100m
01:14:50
T1114
от 194
102
от 179
15
от 18
-00:06:25
Start to T1 out164
от 194
151
от 179
15
от 18
-01:21:15
Cycling 0km - 11km162
от 194
152
от 179
18
от 18
15.98
km/h
00:41:18
Start to 11km cycling164
от 194
152
от 179
16
от 18
-02:02:33
Cycling 11km - 28km164
от 192
154
от 177
18
от 18
12.88
km/h
01:19:11
Start to 28km cycling168
от 192
156
от 177
17
от 18
-03:21:46
Cycling 28km - 36km156
от 193
144
от 178
16
от 18
15.87
km/h
00:30:15
Start to 36km cycling170
от 193
158
от 178
17
от 18
-03:51:59
Cycling 36km - 56km167
от 193
157
от 178
17
от 18
14.30
km/h
01:23:54
Start to 56km cycling172
от 193
159
от 178
18
от 18
-05:15:53
Cycling 56km - 77km181
от 192
166
от 177
18
от 18
13.90
km/h
01:30:40
Start to 77km cycling175
от 192
162
от 177
18
от 18
-06:46:33
Cycling 77km - 105km178
от 182
164
от 168
16
от 17
9.52
km/h
02:56:23
Start to 105km cycling181
от 182
167
от 168
17
от 17
-09:42:57
Cycling 105km - 116km178
от 181
164
от 166
17
от 18
9.81
km/h
01:07:16
Cycling180
от 181
166
от 166
18
от 18
12.23
km/h
09:28:57
Start to T2 in180
от 181
166
от 166
18
от 18
-10:50:12