Продължете към съдържанието

BIB: 84 
Веселин Николов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming141
от 195
131
от 180
35
от 46
00:02:11
min/100m
01:05:58
T154
от 194
44
от 179
9
от 46
-00:04:13
Start to T1 out122
от 194
112
от 179
29
от 46
-01:10:11
Cycling 0km - 11km29
от 194
29
от 179
6
от 46
20.76
km/h
00:31:47
Start to 11km cycling88
от 194
80
от 179
18
от 46
-01:41:58
Cycling 11km - 28km50
от 192
49
от 177
11
от 46
17.88
km/h
00:57:02
Start to 28km cycling71
от 192
66
от 177
12
от 46
-02:39:02
Cycling 28km - 36km32
от 193
32
от 178
7
от 46
23.53
km/h
00:20:24
Start to 36km cycling65
от 193
61
от 178
11
от 46
-02:59:24
Cycling 36km - 56km127
от 193
118
от 178
29
от 46
16.48
km/h
01:12:49
Start to 56km cycling84
от 193
78
от 178
17
от 46
-04:12:13
Cycling 56km - 77km154
от 192
142
от 177
35
от 46
15.64
km/h
01:20:34
Start to 77km cycling97
от 192
90
от 177
21
от 46
-05:32:47
Cycling 77km - 105km27
от 182
26
от 168
7
от 43
17.89
km/h
01:33:54
Start to 105km cycling73
от 182
69
от 168
16
от 43
-07:06:42
Cycling 105km - 116km13
от 181
13
от 166
4
от 43
18.48
km/h
00:35:42
Cycling60
от 181
58
от 166
13
от 43
17.75
km/h
06:32:12
Start to T2 in66
от 181
62
от 166
15
от 43
-07:42:23
T239
от 172
31
от 159
10
от 40
-00:03:12
Start to T2 out65
от 172
61
от 159
14
от 40
-07:45:35
Running 0km - 5km78
от 161
72
от 148
19
от 39
00:06:24
min/km
00:32:03
Start to 5km running62
от 161
58
от 148
13
от 39
-08:17:39
Running 5km - 9km31
от 163
30
от 150
5
от 39
00:04:54
min/km
00:19:38
Start to 9km running62
от 163
58
от 150
13
от 39
-08:37:17
Running 9km - 12.5km31
от 159
30
от 146
7
от 37
00:08:37
min/km
00:30:11
Start to 12.5km running59
от 159
55
от 146
14
от 37
-09:07:26
Running 12.5km - 16km21
от 160
20
от 147
6
от 37
00:09:12
min/km
00:32:12
Start to 17km running54
от 160
51
от 147
11
от 37
-09:39:41
Running 16km - 20km58
от 161
54
от 148
10
от 38
00:06:22
min/km
00:25:29
Running 20.2km - 21km41
от 161
37
от 148
9
от 38
00:04:09
min/km
00:03:19
Running36
от 161
35
от 148
8
от 38
00:06:58
min/km
02:19:33
Total53
от 161
50
от 148
11
от 38
-10:05:08


Certificate