Продължете към съдържанието

BIB: 62 
Васил Ангелов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming95
от 195
87
от 180
14
от 24
00:01:59
min/100m
00:59:37
T1138
от 194
124
от 179
12
от 24
-00:07:29
Start to T1 out99
от 194
91
от 179
12
от 24
-01:07:06
Cycling 0km - 11km178
от 194
165
от 179
20
от 24
14.79
km/h
00:44:37
Start to 11km cycling133
от 194
122
от 179
16
от 24
-01:51:43
Cycling 11km - 28km167
от 192
156
от 177
20
от 24
12.74
km/h
01:20:05
Start to 28km cycling155
от 192
144
от 177
17
от 24
-03:11:50
Cycling 28km - 36km169
от 193
156
от 178
19
от 24
14.81
km/h
00:32:25
Start to 36km cycling159
от 193
147
от 178
17
от 24
-03:44:13
Cycling 36km - 56km144
от 193
135
от 178
15
от 24
15.77
km/h
01:16:05
Start to 56km cycling153
от 193
143
от 178
16
от 24
-05:00:18
Cycling 56km - 77km170
от 192
157
от 177
17
от 23
14.89
km/h
01:24:37
Start to 77km cycling164
от 192
152
от 177
15
от 23
-06:24:55
Cycling 77km - 105km180
от 182
166
от 168
20
от 21
8.05
km/h
03:28:34
Start to 105km cycling182
от 182
168
от 168
21
от 21
-09:53:30