Продължете към съдържанието

BIB: 77 
Георги Илчев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming94
от 195
86
от 180
9
от 18
00:01:59
min/100m
00:59:34
T162
от 194
52
от 179
7
от 18
-00:04:23
Start to T1 out82
от 194
74
от 179
9
от 18
-01:03:57
Cycling 0km - 11km114
от 194
107
от 179
10
от 18
17.30
km/h
00:38:08
Start to 11km cycling89
от 194
81
от 179
9
от 18
-01:42:05
Cycling 11km - 28km136
от 192
127
от 177
14
от 18
14.28
km/h
01:11:24
Start to 28km cycling109
от 192
101
от 177
11
от 18
-02:53:31
Cycling 28km - 36km129
от 193
118
от 178
13
от 18
17.64
km/h
00:27:12
Start to 36km cycling108
от 193
100
от 178
10
от 18
-03:20:41
Cycling 36km - 56km142
от 193
133
от 178
15
от 18
15.87
km/h
01:15:37
Start to 56km cycling119
от 193
111
от 178
11
от 18
-04:36:18
Cycling 56km - 77km119
от 192
110
от 177
14
от 18
17.20
km/h
01:13:16
Start to 77km cycling115
от 192
108
от 177
13
от 18
-05:49:34
Cycling 77km - 105km99
от 182
93
от 168
11
от 17
13.70
km/h
02:02:35
Start to 105km cycling111
от 182
104
от 168
11
от 17
-07:52:10
Cycling 105km - 116km53
от 181
49
от 166
4
от 18
16.60
km/h
00:39:46
Cycling114
от 181
106
от 166
13
от 18
15.54
km/h
07:27:58
Start to T2 in107
от 181
100
от 166
12
от 18
-08:31:55
T242
от 172
34
от 159
3
от 16
-00:03:19
Start to T2 out102
от 172
95
от 159
11
от 16
-08:35:14
Running 0km - 5km88
от 161
81
от 148
9
от 15
00:06:32
min/km
00:32:44
Start to 5km running96
от 161
89
от 148
9
от 15
-09:07:59
Running 5km - 9km81
от 163
75
от 150
6
от 15
00:05:39
min/km
00:22:37
Start to 9km running98
от 163
91
от 150
9
от 15
-09:30:36
Running 9km - 12.5km87
от 159
79
от 146
7
от 14
00:10:15
min/km
00:35:52
Start to 12.5km running100
от 159
92
от 146
8
от 14
-10:06:26
Running 12.5km - 16km1
от 160
1
от 147
1
от 15
-1:-26:-21
min/km
-5:-2:-16
Start to 17km running1
от 160
1
от 147
1
от 15
-05:04:13
Running 16km - 20km160
от 161
147
от 148
15
от 15
01:31:43
min/km
06:06:53
Running 20.2km - 21km63
от 161
57
от 148
5
от 15
00:04:26
min/km
00:03:33
Running79
от 161
73
от 148
9
от 15
00:07:47
min/km
02:35:50
Total99
от 161
91
от 148
9
от 15
-11:11:04


Certificate