Продължете към съдържанието

BIB: 63 
Асен Дапев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming97
от 195
89
от 180
14
от 34
00:01:59
min/100m
00:59:40
T186
от 194
76
от 179
15
от 34
-00:05:30
Start to T1 out86
от 194
78
от 179
14
от 34
-01:05:10
Cycling 0km - 11km156
от 194
147
от 179
27
от 34
16.20
km/h
00:40:45
Start to 11km cycling108
от 194
100
от 179
19
от 34
-01:45:55
Cycling 11km - 28km154
от 192
144
от 177
24
от 32
13.44
km/h
01:15:52
Start to 28km cycling128
от 192
118
от 177
20
от 32
-03:01:49
Cycling 28km - 36km160
от 193
147
от 178
25
от 34
15.84
km/h
00:30:18
Start to 36km cycling134
от 193
124
от 178
23
от 34
-03:32:05
Cycling 36km - 56km96
от 193
90
от 178
21
от 33
17.74
km/h
01:07:37
Start to 56km cycling126
от 193
118
от 178
24
от 33
-04:39:42
Cycling 56km - 77km126
от 192
117
от 177
23
от 33
16.87
km/h
01:14:41
Start to 77km cycling123
от 192
114
от 177
23
от 33
-05:54:23
Cycling 77km - 105km128
от 182
118
от 168
26
от 31
12.63
km/h
02:12:58
Start to 105km cycling121
от 182
112
от 168
23
от 31
-08:07:22
Cycling 105km - 116km118
от 181
109
от 166
22
от 31
14.31
km/h
00:46:06
Cycling125
от 181
116
от 166
24
от 31
14.86
km/h
07:48:17
Start to T2 in123
от 181
114
от 166
24
от 31
-08:53:27
T293
от 172
80
от 159
16
от 31
-00:05:29
Start to T2 out121
от 172
112
от 159
23
от 31
-08:58:56
Running 0km - 5km111
от 161
103
от 148
22
от 28
00:07:03
min/km
00:35:19
Start to 5km running116
от 161
107
от 148
22
от 28
-09:34:16
Running 5km - 9km133
от 163
122
от 150
25
от 29
00:06:24
min/km
00:25:36
Start to 9km running119
от 163
110
от 150
23
от 29
-09:59:52
Running 9km - 12.5km143
от 159
130
от 146
27
от 29
00:12:33
min/km
00:43:55
Start to 12.5km running122
от 159
113
от 146
24
от 29
-10:43:45
Running 12.5km - 16km146
от 160
133
от 147
27
от 29
00:13:25
min/km
00:47:00
Start to 17km running126
от 160
117
от 147
24
от 29
-11:30:48
Running 16km - 20km136
от 161
123
от 148
23
от 29
00:08:14
min/km
00:32:59
Running 20.2km - 21km82
от 161
76
от 148
14
от 29
00:04:43
min/km
00:03:46
Running143
от 161
130
от 148
28
от 29
00:09:14
min/km
03:04:49
Total127
от 161
118
от 148
24
от 29
-12:03:45


Certificate