Продължете към съдържанието

BIB: 79 
Станислав Матеев


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming15
от 195
12
от 180
3
от 27
00:01:33
min/100m
00:46:46
T165
от 194
55
от 179
10
от 27
-00:04:32
Start to T1 out19
от 194
15
от 179
3
от 27
-00:51:18
Cycling 0km - 11km40
от 194
39
от 179
10
от 27
19.99
km/h
00:33:00
Start to 11km cycling23
от 194
21
от 179
6
от 27
-01:24:18
Cycling 11km - 28km27
от 192
27
от 177
8
от 27
19.21
km/h
00:53:05
Start to 28km cycling18
от 192
17
от 177
5
от 27
-02:17:25
Cycling 28km - 36km28
от 193
28
от 178
7
от 26
23.91
km/h
00:20:04
Start to 36km cycling19
от 193
18
от 178
5
от 26
-02:37:27
Cycling 36km - 56km41
от 193
40
от 178
9
от 27
21.33
km/h
00:56:15
Start to 56km cycling19
от 193
18
от 178
5
от 27
-03:33:42
Cycling 56km - 77km58
от 192
55
от 177
12
от 27
20.35
km/h
01:01:55
Start to 77km cycling26
от 192
25
от 177
7
от 27
-04:35:37
Cycling 77km - 105km62
от 182
60
от 168
11
от 26
15.71
km/h
01:46:55
Start to 105km cycling35
от 182
34
от 168
7
от 26
-06:22:33
Cycling 105km - 116km69
от 181
65
от 166
13
от 26
16.00
km/h
00:41:14
Cycling41
от 181
40
от 166
10
от 26
18.69
km/h
06:12:28
Start to T2 in34
от 181
33
от 166
7
от 26
-07:03:46
T271
от 172
60
от 159
13
от 27
-00:04:26
Start to T2 out35
от 172
34
от 159
7
от 27
-07:08:12
Running 0km - 5km91
от 161
83
от 148
12
от 23
00:06:37
min/km
00:33:08
Start to 5km running36
от 161
35
от 148
5
от 23
-07:41:21
Running 5km - 9km49
от 163
45
от 150
7
от 24
00:05:11
min/km
00:20:45
Start to 9km running36
от 163
35
от 150
7
от 24
-08:02:06
Running 9km - 12.5km82
от 159
74
от 146
11
от 23
00:10:08
min/km
00:35:30
Start to 12.5km running39
от 159
38
от 146
7
от 23
-08:37:34
Running 12.5km - 16km47
от 160
44
от 147
9
от 23
00:10:05
min/km
00:35:20
Start to 17km running39
от 160
38
от 147
7
от 23
-09:12:57
Running 16km - 20km55
от 161
51
от 148
11
от 23
00:06:20
min/km
00:25:23
Running 20.2km - 21km70
от 161
64
от 148
11
от 23
00:04:31
min/km
00:03:37
Running65
от 161
61
от 148
8
от 23
00:07:30
min/km
02:30:06
Total39
от 161
37
от 148
7
от 23
-09:38:18


Certificate