Продължете към съдържанието

BIB: 78 
Светослав Гърков


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming20
от 195
16
от 180
5
от 24
00:01:35
min/100m
00:47:47
T152
от 194
42
от 179
5
от 24
-00:04:09
Start to T1 out22
от 194
18
от 179
4
от 24
-00:51:56
Cycling 0km - 11km58
от 194
56
от 179
5
от 24
19.45
km/h
00:33:56
Start to 11km cycling29
от 194
27
от 179
4
от 24
-01:25:52
Cycling 11km - 28km52
от 192
51
от 177
7
от 24
17.84
km/h
00:57:11
Start to 28km cycling29
от 192
27
от 177
4
от 24
-02:23:05
Cycling 28km - 36km59
от 193
57
от 178
6
от 24
21.78
km/h
00:22:02
Start to 36km cycling31
от 193
29
от 178
4
от 24
-02:45:05
Cycling 36km - 56km47
от 193
46
от 178
4
от 24
20.99
km/h
00:57:09
Start to 56km cycling36
от 193
35
от 178
3
от 24
-03:42:14
Cycling 56km - 77km60
от 192
57
от 177
6
от 23
20.19
km/h
01:02:25
Start to 77km cycling40
от 192
39
от 177
3
от 23
-04:44:39
Cycling 77km - 105km43
от 182
41
от 168
5
от 21
16.52
km/h
01:41:41
Start to 105km cycling39
от 182
38
от 168
3
от 21
-06:26:21
Cycling 105km - 116km47
от 181
43
от 166
4
от 20
16.84
km/h
00:39:11
Cycling42
от 181
41
от 166
4
от 20
18.63
km/h
06:13:35
Start to T2 in37
от 181
36
от 166
3
от 20
-07:05:31
T2113
от 172
100
от 159
12
от 17
-00:06:03
Start to T2 out38
от 172
37
от 159
4
от 17
-07:11:34
Running 0km - 5km28
от 161
27
от 148
2
от 17
00:05:44
min/km
00:28:40
Start to 5km running34
от 161
33
от 148
4
от 17
-07:40:15
Running 5km - 9km20
от 163
19
от 150
3
от 17
00:04:43
min/km
00:18:55
Start to 9km running35
от 163
34
от 150
3
от 17
-07:59:10
Running 9km - 12.5km23
от 159
22
от 146
2
от 17
00:08:18
min/km
00:29:05
Start to 12.5km running35
от 159
34
от 146
3
от 17
-08:28:13
Running 12.5km - 16km56
от 160
52
от 147
7
от 17
00:10:17
min/km
00:36:00
Start to 17km running34
от 160
33
от 147
3
от 17
-09:04:16
Running 16km - 20km33
от 161
32
от 148
7
от 17
00:06:00
min/km
00:24:01
Running 20.2km - 21km75
от 161
69
от 148
12
от 17
00:04:33
min/km
00:03:39
Running31
от 161
30
от 148
4
от 17
00:06:50
min/km
02:16:41
Total33
от 161
32
от 148
3
от 17
-09:28:15


Certificate