Продължете към съдържанието

BIB: 64 
Петър Петров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming139
от 195
129
от 180
34
от 46
00:02:11
min/100m
01:05:46
T1150
от 194
136
от 179
33
от 46
-00:08:16
Start to T1 out138
от 194
126
от 179
32
от 46
-01:14:02
Cycling 0km - 11km154
от 194
145
от 179
37
от 46
16.23
km/h
00:40:40
Start to 11km cycling146
от 194
135
от 179
35
от 46
-01:54:42
Cycling 11km - 28km100
от 192
94
от 177
23
от 46
15.76
km/h
01:04:44
Start to 28km cycling120
от 192
112
от 177
29
от 46
-02:59:28
Cycling 28km - 36km106
от 193
99
от 178
23
от 46
18.94
km/h
00:25:20
Start to 36km cycling115
от 193
107
от 178
26
от 46
-03:24:46
Cycling 36km - 56km94
от 193
89
от 178
22
от 46
17.84
km/h
01:07:15
Start to 56km cycling115
от 193
108
от 178
28
от 46
-04:32:01
Cycling 56km - 77km138
от 192
127
от 177
30
от 46
16.43
km/h
01:16:41
Start to 77km cycling112
от 192
105
от 177
26
от 46
-05:48:42
Cycling 77km - 105km102
от 182
95
от 168
24
от 43
13.52
km/h
02:04:16
Start to 105km cycling112
от 182
105
от 168
27
от 43
-07:52:59
Cycling 105km - 116km98
от 181
90
от 166
23
от 43
14.88
km/h
00:44:21
Cycling107
от 181
100
от 166
25
от 43
15.70
km/h
07:23:17
Start to T2 in110
от 181
103
от 166
26
от 43
-08:37:19
T2147
от 172
134
от 159
34
от 40
-00:08:57
Start to T2 out114
от 172
105
от 159
25
от 40
-08:46:16
Running 0km - 5km110
от 161
102
от 148
24
от 39
00:07:03
min/km
00:35:19
Start to 5km running110
от 161
101
от 148
26
от 39
-09:21:36
Running 5km - 9km154
от 163
141
от 150
37
от 39
00:07:15
min/km
00:29:03
Start to 9km running115
от 163
106
от 150
26
от 39
-09:50:39
Running 9km - 12.5km156
от 159
143
от 146
37
от 37
00:14:31
min/km
00:50:50
Start to 12.5km running119
от 159
110
от 146
26
от 37
-10:41:27
Running 12.5km - 16km104
от 160
94
от 147
23
от 37
00:11:42
min/km
00:40:57
Start to 17km running123
от 160
114
от 147
26
от 37
-11:22:27
Running 16km - 20km103
от 161
93
от 148
26
от 38
00:07:21
min/km
00:29:26
Running 20.2km - 21km105
от 161
98
от 148
26
от 38
00:05:05
min/km
00:04:04
Running144
от 161
131
от 148
32
от 38
00:09:16
min/km
03:05:35
Total123
от 161
114
от 148
27
от 38
-11:51:51


Certificate