Продължете към съдържанието

BIB: 86 
Петър Младенов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming39
от 195
34
от 180
7
от 46
00:01:43
min/100m
00:51:46
T16
от 194
4
от 179
1
от 46
-00:02:07
Start to T1 out29
от 194
24
от 179
4
от 46
-00:53:53
Cycling 0km - 11km6
от 194
6
от 179
1
от 46
23.05
km/h
00:28:37
Start to 11km cycling17
от 194
16
от 179
2
от 46
-01:22:30
Cycling 11km - 28km13
от 192
13
от 177
2
от 46
21.15
km/h
00:48:13
Start to 28km cycling12
от 192
12
от 177
2
от 46
-02:10:45
Cycling 28km - 36km16
от 193
16
от 178
2
от 46
25.40
km/h
00:18:53
Start to 36km cycling12
от 193
12
от 178
2
от 46
-02:29:36
Cycling 36km - 56km25
от 193
25
от 178
5
от 46
22.40
km/h
00:53:34
Start to 56km cycling11
от 193
11
от 178
1
от 46
-03:23:10
Cycling 56km - 77km14
от 192
14
от 177
3
от 46
23.36
km/h
00:53:56
Start to 77km cycling11
от 192
11
от 177
1
от 46
-04:17:06
Cycling 77km - 105km17
от 182
17
от 168
2
от 43
18.74
km/h
01:29:38
Start to 105km cycling11
от 182
11
от 168
1
от 43
-05:46:45
Cycling 105km - 116km24
от 181
24
от 166
7
от 43
17.61
km/h
00:37:28
Cycling13
от 181
13
от 166
1
от 43
21.07
km/h
05:30:19
Start to T2 in11
от 181
11
от 166
1
от 43
-06:24:12
T26
от 172
5
от 159
1
от 40
-00:01:41
Start to T2 out11
от 172
11
от 159
1
от 40
-06:25:53
Running 0km - 5km39
от 161
38
от 148
10
от 39
00:05:53
min/km
00:29:25
Start to 5km running10
от 161
10
от 148
1
от 39
-06:55:19
Running 5km - 9km51
от 163
47
от 150
11
от 39
00:05:14
min/km
00:20:58
Start to 9km running11
от 163
11
от 150
1
от 39
-07:16:17
Running 9km - 12.5km34
от 159
33
от 146
9
от 37
00:08:44
min/km
00:30:34
Start to 12.5km running12
от 159
12
от 146
2
от 37
-07:46:49
Running 12.5km - 16km38
от 160
35
от 147
9
от 37
00:09:46
min/km
00:34:11
Start to 17km running11
от 160
11
от 147
1
от 37
-08:21:03
Running 16km - 20km60
от 161
56
от 148
11
от 38
00:06:25
min/km
00:25:41
Running 20.2km - 21km65
от 161
59
от 148
15
от 38
00:04:28
min/km
00:03:34
Running40
от 161
38
от 148
10
от 38
00:07:02
min/km
02:20:49
Total12
от 161
12
от 148
1
от 38
-08:46:42


Certificate