Продължете към съдържанието

BIB: 97 
Liviu Manole


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming25
от 195
21
от 180
3
от 46
00:01:38
min/100m
00:49:15
T1124
от 194
112
от 179
25
от 46
-00:06:42
Start to T1 out39
от 194
34
от 179
7
от 46
-00:55:57
Cycling 0km - 11km11
от 194
11
от 179
2
от 46
22.43
km/h
00:29:25
Start to 11km cycling28
от 194
26
от 179
5
от 46
-01:25:22
Cycling 11km - 28km17
от 192
17
от 177
4
от 46
19.85
km/h
00:51:22
Start to 28km cycling17
от 192
16
от 177
3
от 46
-02:16:46
Cycling 28km - 36km18
от 193
18
от 178
3
от 46
24.78
km/h
00:19:22
Start to 36km cycling17
от 193
16
от 178
3
от 46
-02:36:06
Cycling 36km - 56km9
от 193
9
от 178
1
от 46
24.27
km/h
00:49:27
Start to 56km cycling14
от 193
14
от 178
2
от 46
-03:25:33
Cycling 56km - 77km9
от 192
9
от 177
1
от 46
23.60
km/h
00:53:22
Start to 77km cycling13
от 192
13
от 177
2
от 46
-04:18:55
Cycling 77km - 105km19
от 182
19
от 168
3
от 43
18.68
km/h
01:29:56
Start to 105km cycling12
от 182
12
от 168
2
от 43
-05:48:52
Cycling 105km - 116km28
от 181
28
от 166
10
от 43
17.49
km/h
00:37:43
Cycling14
от 181
14
от 166
2
от 43
21.05
km/h
05:30:37
Start to T2 in12
от 181
12
от 166
2
от 43
-06:26:34
T234
от 172
27
от 159
9
от 40
-00:03:02
Start to T2 out12
от 172
12
от 159
2
от 40
-06:29:36
Running 0km - 5km45
от 161
44
от 148
12
от 39
00:06:03
min/km
00:30:17
Start to 5km running11
от 161
11
от 148
2
от 39
-06:59:54
Running 5km - 9km55
от 163
51
от 150
12
от 39
00:05:17
min/km
00:21:09
Start to 9km running13
от 163
13
от 150
2
от 39
-07:21:03
Running 9km - 12.5km33
от 159
32
от 146
8
от 37
00:08:43
min/km
00:30:30
Start to 12.5km running14
от 159
14
от 146
3
от 37
-07:51:31
Running 12.5km - 16km50
от 160
47
от 147
12
от 37
00:10:09
min/km
00:35:34
Start to 17km running18
от 160
18
от 147
3
от 37
-08:27:08
Running 16km - 20km68
от 161
64
от 148
13
от 38
00:06:31
min/km
00:26:04
Running 20.2km - 21km118
от 161
108
от 148
30
от 38
00:05:18
min/km
00:04:14
Running46
от 161
43
от 148
13
от 38
00:07:10
min/km
02:23:34
Total16
от 161
16
от 148
3
от 38
-08:53:10


Certificate