Продължете към съдържанието

BIB: 80 
Ферихад Ферад


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming157
от 195
145
от 180
39
от 46
00:02:18
min/100m
01:09:12
T1167
от 194
152
от 179
37
от 46
-00:09:06
Start to T1 out155
от 194
143
от 179
39
от 46
-01:18:18
Cycling 0km - 11km191
от 194
177
от 179
46
от 46
13.10
km/h
00:50:21
Start to 11km cycling177
от 194
164
от 179
44
от 46
-02:08:39
Cycling 11km - 28km177
от 192
163
от 177
43
от 46
11.91
km/h
01:25:36
Start to 28km cycling176
от 192
162
от 177
44
от 46
-03:34:17
Cycling 28km - 36km168
от 193
155
от 178
41
от 46
14.92
km/h
00:32:10
Start to 36km cycling178
от 193
164
от 178
43
от 46
-04:06:25
Cycling 36km - 56km177
от 193
164
от 178
43
от 46
13.33
km/h
01:30:02
Start to 56km cycling185
от 193
171
от 178
45
от 46
-05:36:27
Cycling 56km - 77km173
от 192
160
от 177
42
от 46
14.62
km/h
01:26:10
Start to 77km cycling182
от 192
168
от 177
44
от 46
-07:02:37
Cycling 77km - 105km148
от 182
137
от 168
33
от 43
12.07
km/h
02:19:14
Start to 105km cycling172
от 182
159
от 168
42
от 43
-09:21:52
Cycling 105km - 116km168
от 181
155
от 166
40
от 43
11.90
km/h
00:55:27
Cycling175
от 181
161
от 166
42
от 43
12.91
km/h
08:59:00
Start to T2 in175
от 181
161
от 166
42
от 43
-10:17:18