Продължете към съдържанието

BIB: 92 
Емилиян Атанадов


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming65
от 195
60
от 180
6
от 18
00:01:50
min/100m
00:55:16
T195
от 194
85
от 179
12
от 18
-00:05:51
Start to T1 out63
от 194
55
от 179
7
от 18
-01:01:07
Cycling 0km - 11km25
от 194
25
от 179
3
от 18
21.07
km/h
00:31:19
Start to 11km cycling48
от 194
43
от 179
4
от 18
-01:32:26
Cycling 11km - 28km68
от 192
67
от 177
6
от 18
17.22
km/h
00:59:14
Start to 28km cycling50
от 192
47
от 177
4
от 18
-02:31:42
Cycling 28km - 36km70
от 193
67
от 178
5
от 18
21.21
km/h
00:22:38
Start to 36km cycling54
от 193
51
от 178
5
от 18
-02:54:18
Cycling 36km - 56km43
от 193
42
от 178
4
от 18
21.13
km/h
00:56:48
Start to 56km cycling47
от 193
46
от 178
4
от 18
-03:51:06
Cycling 56km - 77km43
от 192
42
от 177
4
от 18
20.91
km/h
01:00:16
Start to 77km cycling44
от 192
43
от 177
4
от 18
-04:51:22
Cycling 77km - 105km51
от 182
49
от 168
4
от 17
16.27
km/h
01:43:13
Start to 105km cycling47
от 182
46
от 168
3
от 17
-06:34:36
Cycling 105km - 116km124
от 181
114
от 166
12
от 18
14.14
km/h
00:46:41
Cycling51
от 181
50
от 166
5
от 18
18.31
km/h
06:20:09
Start to T2 in50
от 181
49
от 166
4
от 18
-07:21:16
T2133
от 172
120
от 159
11
от 16
-00:07:29
Start to T2 out51
от 172
50
от 159
4
от 16
-07:28:45
Running 0km - 5km101
от 161
93
от 148
11
от 15
00:06:53
min/km
00:34:29
Start to 5km running52
от 161
49
от 148
5
от 15
-08:03:15
Running 5km - 9km147
от 163
134
от 150
15
от 15
00:06:47
min/km
00:27:09
Start to 9km running57
от 163
54
от 150
6
от 15
-08:30:24
Running 9km - 12.5km139
от 159
126
от 146
12
от 14
00:12:13
min/km
00:42:48
Start to 12.5km running61
от 159
57
от 146
6
от 14
-09:13:10
Running 12.5km - 16km110
от 160
99
от 147
10
от 15
00:11:57
min/km
00:41:50
Start to 17km running64
от 160
59
от 147
8
от 15
-09:55:03
Running 16km - 20km152
от 161
139
от 148
14
от 15
00:09:05
min/km
00:36:23
Running 20.2km - 21km117
от 161
107
от 148
10
от 15
00:05:17
min/km
00:04:14
Running140
от 161
127
от 148
14
от 15
00:09:07
min/km
03:02:39
Total67
от 161
62
от 148
7
от 15
-10:31:24


Certificate