Продължете към съдържанието

BIB: 93 
Пламен Калчев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming110
от 195
102
от 180
18
от 34
00:02:03
min/100m
01:01:37
T181
от 194
71
от 179
13
от 34
-00:05:18
Start to T1 out96
от 194
88
от 179
17
от 34
-01:06:55
Cycling 0km - 11km41
от 194
40
от 179
5
от 34
19.91
km/h
00:33:08
Start to 11km cycling79
от 194
71
от 179
13
от 34
-01:40:03
Cycling 11km - 28km78
от 192
76
от 177
14
от 32
16.75
km/h
01:00:54
Start to 28km cycling76
от 192
69
от 177
14
от 32
-02:40:59
Cycling 28km - 36km52
от 193
51
от 178
7
от 34
22.07
km/h
00:21:44
Start to 36km cycling73
от 193
68
от 178
14
от 34
-03:02:41
Cycling 36km - 56km80
от 193
76
от 178
17
от 33
18.88
km/h
01:03:32
Start to 56km cycling76
от 193
71
от 178
16
от 33
-04:06:13
Cycling 56km - 77km71
от 192
68
от 177
11
от 33
19.68
km/h
01:04:02
Start to 77km cycling71
от 192
68
от 177
14
от 33
-05:10:15
Cycling 77km - 105km42
от 182
40
от 168
7
от 31
16.54
km/h
01:41:34
Start to 105km cycling62
от 182
59
от 168
11
от 31
-06:51:50
Cycling 105km - 116km21
от 181
21
от 166
3
от 31
17.70
km/h
00:37:17
Cycling53
от 181
52
от 166
10
от 31
18.21
km/h
06:22:11
Start to T2 in56
от 181
55
от 166
10
от 31
-07:29:06
T280
от 172
68
от 159
13
от 31
-00:04:49
Start to T2 out56
от 172
53
от 159
10
от 31
-07:33:55
Running 0km - 5km40
от 161
39
от 148
9
от 28
00:05:53
min/km
00:29:28
Start to 5km running53
от 161
50
от 148
10
от 28
-08:03:24
Running 5km - 9km77
от 163
71
от 150
15
от 29
00:05:34
min/km
00:22:19
Start to 9km running54
от 163
51
от 150
10
от 29
-08:25:43
Running 9km - 12.5km64
от 159
59
от 146
12
от 29
00:09:28
min/km
00:33:09
Start to 12.5km running53
от 159
50
от 146
10
от 29
-08:58:50
Running 12.5km - 16km82
от 160
75
от 147
13
от 29
00:10:57
min/km
00:38:22
Start to 17km running51
от 160
48
от 147
10
от 29
-09:37:15
Running 16km - 20km64
от 161
60
от 148
13
от 29
00:06:29
min/km
00:25:58
Running 20.2km - 21km87
от 161
81
от 148
17
от 29
00:04:45
min/km
00:03:48
Running62
от 161
58
от 148
12
от 29
00:07:27
min/km
02:29:16
Total52
от 161
49
от 148
10
от 29
-10:03:11


Certificate