Продължете към съдържанието

BIB: 90 
Николай Балев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming108
от 195
100
от 180
17
от 34
00:02:01
min/100m
01:00:37
T167
от 194
57
от 179
9
от 34
-00:04:35
Start to T1 out87
от 194
79
от 179
15
от 34
-01:05:12
Cycling 0km - 11km71
от 194
68
от 179
14
от 34
18.98
km/h
00:34:46
Start to 11km cycling78
от 194
70
от 179
12
от 34
-01:39:58
Cycling 11km - 28km60
от 192
59
от 177
11
от 32
17.54
km/h
00:58:08
Start to 28km cycling68
от 192
64
от 177
13
от 32
-02:38:08
Cycling 28km - 36km53
от 193
52
от 178
8
от 34
22.05
km/h
00:21:46
Start to 36km cycling67
от 193
63
от 178
13
от 34
-02:59:52
Cycling 36km - 56km45
от 193
44
от 178
5
от 33
21.07
km/h
00:56:57
Start to 56km cycling58
от 193
55
от 178
11
от 33
-03:56:49
Cycling 56km - 77km61
от 192
58
от 177
8
от 33
20.17
km/h
01:02:28
Start to 77km cycling57
от 192
54
от 177
9
от 33
-04:59:17
Cycling 77km - 105km34
от 182
33
от 168
5
от 31
17.10
km/h
01:38:16
Start to 105km cycling51
от 182
50
от 168
9
от 31
-06:37:34
Cycling 105km - 116km51
от 181
47
от 166
10
от 31
16.66
km/h
00:39:36
Cycling40
от 181
39
от 166
6
от 31
18.71
km/h
06:11:57
Start to T2 in49
от 181
48
от 166
9
от 31
-07:17:09
T212
от 172
10
от 159
3
от 31
-00:02:00
Start to T2 out46
от 172
45
от 159
8
от 31
-07:19:09
Running 0km - 5km53
от 161
51
от 148
15
от 28
00:06:11
min/km
00:30:58
Start to 5km running43
от 161
42
от 148
9
от 28
-07:50:08
Running 5km - 9km50
от 163
46
от 150
12
от 29
00:05:12
min/km
00:20:51
Start to 9km running43
от 163
42
от 150
9
от 29
-08:10:59
Running 9km - 12.5km56
от 159
52
от 146
10
от 29
00:09:17
min/km
00:32:32
Start to 12.5km running43
от 159
41
от 146
9
от 29
-08:43:29
Running 12.5km - 16km35
от 160
33
от 147
6
от 29
00:09:40
min/km
00:33:50
Start to 17km running41
от 160
39
от 147
7
от 29
-09:17:22
Running 16km - 20km45
от 161
42
от 148
8
от 29
00:06:10
min/km
00:24:40
Running 20.2km - 21km79
от 161
73
от 148
11
от 29
00:04:36
min/km
00:03:41
Running42
от 161
40
от 148
7
от 29
00:07:08
min/km
02:22:51
Total41
от 161
39
от 148
7
от 29
-09:42:00


Certificate