Продължете към съдържанието

BIB: 83 
Владимир Кънчев


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming71
от 195
65
от 180
7
от 18
00:01:52
min/100m
00:56:11
T153
от 194
43
от 179
4
от 18
-00:04:12
Start to T1 out61
от 194
54
от 179
6
от 18
-01:00:23
Cycling 0km - 11km130
от 194
122
от 179
15
от 18
16.86
km/h
00:39:09
Start to 11km cycling76
от 194
68
от 179
8
от 18
-01:39:32
Cycling 11km - 28km146
от 192
137
от 177
16
от 18
14.02
km/h
01:12:44
Start to 28km cycling107
от 192
99
от 177
10
от 18
-02:52:18
Cycling 28km - 36km152
от 193
140
от 178
14
от 18
16.11
km/h
00:29:48
Start to 36km cycling111
от 193
103
от 178
11
от 18
-03:22:04
Cycling 36km - 56km147
от 193
138
от 178
16
от 18
15.69
km/h
01:16:28
Start to 56km cycling123
от 193
115
от 178
12
от 18
-04:38:32
Cycling 56km - 77km101
от 192
94
от 177
12
от 18
17.85
km/h
01:10:34
Start to 77km cycling114
от 192
107
от 177
12
от 18
-05:49:06
Cycling 77km - 105km146
от 182
135
от 168
13
от 17
12.08
km/h
02:19:01
Start to 105km cycling122
от 182
113
от 168
12
от 17
-08:08:08
Cycling 105km - 116km159
от 181
146
от 166
16
от 18
12.88
km/h
00:51:14
Cycling140
от 181
130
от 166
15
от 18
14.53
km/h
07:58:58
Start to T2 in125
от 181
116
от 166
13
от 18
-08:59:21
T2155
от 172
142
от 159
15
от 16
-00:09:39
Start to T2 out128
от 172
119
от 159
14
от 16
-09:09:00