Продължете към съдържанието

BIB: 70 
Димитър Стойков


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming48
от 195
43
от 180
8
от 27
00:01:46
min/100m
00:53:16
T166
от 194
56
от 179
11
от 27
-00:04:34
Start to T1 out48
от 194
43
от 179
9
от 27
-00:57:50
Cycling 0km - 11km10
от 194
10
от 179
4
от 27
22.53
km/h
00:29:17
Start to 11km cycling32
от 194
29
от 179
7
от 27
-01:27:07
Cycling 11km - 28km18
от 192
18
от 177
5
от 27
19.81
km/h
00:51:29
Start to 28km cycling20
от 192
19
от 177
6
от 27
-02:18:38
Cycling 28km - 36km29
от 193
29
от 178
8
от 26
23.92
km/h
00:20:04
Start to 36km cycling20
от 193
19
от 178
6
от 26
-02:38:40
Cycling 36km - 56km37
от 193
37
от 178
7
от 27
21.58
km/h
00:55:36
Start to 56km cycling21
от 193
20
от 178
6
от 27
-03:34:16
Cycling 56km - 77km30
от 192
30
от 177
7
от 27
22.09
km/h
00:57:03
Start to 77km cycling21
от 192
20
от 177
5
от 27
-04:31:19
Cycling 77km - 105km36
от 182
35
от 168
7
от 26
17.02
km/h
01:38:42
Start to 105km cycling27
от 182
26
от 168
6
от 26
-06:10:02
Cycling 105km - 116km66
от 181
62
от 166
12
от 26
16.08
km/h
00:41:02
Cycling31
от 181
30
от 166
7
от 26
19.70
km/h
05:53:13
Start to T2 in29
от 181
28
от 166
6
от 26
-06:51:03
T219
от 172
14
от 159
4
от 27
-00:02:21
Start to T2 out28
от 172
27
от 159
6
от 27
-06:53:24
Start to 9km running22
от 163
21
от 150
6
от 24
-07:36:26
Running 9km - 12.5km46
от 159
44
от 146
6
от 23
00:08:57
min/km
00:31:22
Start to 12.5km running23
от 159
23
от 146
6
от 23
-08:07:46
Running 12.5km - 16km53
от 160
49
от 147
10
от 23
00:10:15
min/km
00:35:54
Start to 17km running23
от 160
23
от 147
6
от 23
-08:43:43
Running 16km - 20km47
от 161
44
от 148
8
от 23
00:06:13
min/km
00:24:52
Running 20.2km - 21km29
от 161
27
от 148
5
от 23
00:03:55
min/km
00:03:08
Running29
от 161
28
от 148
6
от 23
00:06:45
min/km
02:15:09
Total22
от 161
22
от 148
6
от 23
-09:08:33


Certificate