Продължете към съдържанието

BIB: 71 
Кристиян Киров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming19
от 195
15
от 180
2
от 46
00:01:35
min/100m
00:47:33
T137
от 194
30
от 179
6
от 46
-00:03:35
Start to T1 out18
от 194
14
от 179
2
от 46
-00:51:08
Cycling 0km - 11km55
от 194
53
от 179
10
от 46
19.52
km/h
00:33:48
Start to 11km cycling26
от 194
24
от 179
3
от 46
-01:24:56
Cycling 11km - 28km54
от 192
53
от 177
12
от 46
17.80
km/h
00:57:18
Start to 28km cycling27
от 192
26
от 177
6
от 46
-02:22:16
Cycling 28km - 36km81
от 193
77
от 178
18
от 46
20.20
km/h
00:23:45
Start to 36km cycling33
от 193
31
от 178
8
от 46
-02:45:59
Cycling 36km - 56km42
от 193
41
от 178
10
от 46
21.17
km/h
00:56:41
Start to 56km cycling37
от 193
36
от 178
8
от 46
-03:42:40
Cycling 56km - 77km54
от 192
52
от 177
14
от 46
20.53
km/h
01:01:22
Start to 77km cycling39
от 192
38
от 177
9
от 46
-04:44:02
Cycling 77km - 105km68
от 182
66
от 168
18
от 43
15.33
km/h
01:49:34
Start to 105km cycling46
от 182
45
от 168
10
от 43
-06:33:37
Cycling 105km - 116km54
от 181
50
от 166
13
от 43
16.57
km/h
00:39:50
Cycling54
от 181
53
от 166
11
от 43
18.21
km/h
06:22:18
Start to T2 in43
от 181
42
от 166
8
от 43
-07:13:26
T287
от 172
74
от 159
19
от 40
-00:05:07
Start to T2 out45
от 172
44
от 159
10
от 40
-07:18:33
Running 0km - 5km104
от 161
96
от 148
21
от 39
00:06:59
min/km
00:34:59
Start to 5km running45
от 161
44
от 148
9
от 39
-07:53:33
Running 5km - 9km86
от 163
79
от 150
19
от 39
00:05:43
min/km
00:22:54
Start to 9km running48
от 163
46
от 150
9
от 39
-08:16:27
Running 9km - 12.5km122
от 159
109
от 146
27
от 37
00:11:25
min/km
00:39:58
Start to 12.5km running50
от 159
47
от 146
11
от 37
-08:56:23
Running 12.5km - 16km144
от 160
131
от 147
33
от 37
00:13:23
min/km
00:46:51
Start to 17km running58
от 160
55
от 147
13
от 37
-09:43:17
Running 16km - 20km143
от 161
130
от 148
34
от 38
00:08:38
min/km
00:34:34
Running 20.2km - 21km92
от 161
85
от 148
22
от 38
00:04:52
min/km
00:03:53
Running134
от 161
121
от 148
30
от 38
00:08:57
min/km
02:59:16
Total61
от 161
56
от 148
13
от 38
-10:17:49


Certificate