Продължете към съдържанието

BIB: 72 
Мартин Косев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming123
от 195
114
от 180
21
от 34
00:02:07
min/100m
01:03:40
T1115
от 194
103
от 179
19
от 34
-00:06:25
Start to T1 out120
от 194
110
от 179
20
от 34
-01:10:05
Cycling 0km - 11km173
от 194
162
от 179
29
от 34
15.35
km/h
00:43:00
Start to 11km cycling140
от 194
129
от 179
24
от 34
-01:53:05
Cycling 11km - 28km139
от 192
130
от 177
23
от 32
14.18
km/h
01:11:54
Start to 28km cycling139
от 192
129
от 177
24
от 32
-03:05:01
Cycling 28km - 36km141
от 193
130
от 178
22
от 34
16.71
km/h
00:28:43
Start to 36km cycling140
от 193
130
от 178
27
от 34
-03:33:42
Cycling 36km - 56km101
от 193
95
от 178
22
от 33
17.60
km/h
01:08:10
Start to 56km cycling131
от 193
123
от 178
25
от 33
-04:41:52
Cycling 56km - 77km136
от 192
126
от 177
26
от 33
16.46
km/h
01:16:32
Start to 77km cycling128
от 192
119
от 177
24
от 33
-05:58:24
Cycling 77km - 105km139
от 182
128
от 168
27
от 31
12.22
km/h
02:17:31
Start to 105km cycling133
от 182
124
от 168
26
от 31
-08:15:56
Cycling 105km - 116km171
от 181
158
от 166
30
от 31
11.75
km/h
00:56:10
Cycling143
от 181
133
от 166
27
от 31
14.44
km/h
08:02:00
Start to T2 in141
от 181
132
от 166
28
от 31
-09:12:05
T2117
от 172
104
от 159
21
от 31
-00:06:17
Start to T2 out138
от 172
128
от 159
27
от 31
-09:18:22
Running 0km - 5km124
от 161
114
от 148
24
от 28
00:07:21
min/km
00:36:45
Start to 5km running133
от 161
124
от 148
27
от 28
-09:55:08
Running 5km - 9km65
от 163
60
от 150
13
от 29
00:05:25
min/km
00:21:42
Start to 9km running134
от 163
125
от 150
27
от 29
-10:16:50
Running 9km - 12.5km84
от 159
76
от 146
16
от 29
00:10:11
min/km
00:35:39
Start to 12.5km running127
от 159
118
от 146
26
от 29
-10:52:27
Running 12.5km - 16km128
от 160
116
от 147
22
от 29
00:12:20
min/km
00:43:11
Start to 17km running129
от 160
120
от 147
26
от 29
-11:35:41
Running 16km - 20km141
от 161
128
от 148
24
от 29
00:08:35
min/km
00:34:21
Running 20.2km - 21km144
от 161
131
от 148
26
от 29
00:06:03
min/km
00:04:51
Running117
от 161
106
от 148
22
от 29
00:08:34
min/km
02:51:38
Total133
от 161
124
от 148
27
от 29
-12:10:00


Certificate