Продължете към съдържанието

BIB: 73 
Мартин Рангелов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming96
от 195
88
от 180
20
от 46
00:01:59
min/100m
00:59:38
T148
от 194
39
от 179
8
от 46
-00:04:08
Start to T1 out78
от 194
70
от 179
15
от 46
-01:03:46
Cycling 0km - 11km45
от 194
44
от 179
9
от 46
19.76
km/h
00:33:24
Start to 11km cycling68
от 194
60
от 179
13
от 46
-01:37:10
Cycling 11km - 28km98
от 192
92
от 177
22
от 46
15.79
km/h
01:04:36
Start to 28km cycling78
от 192
71
от 177
15
от 46
-02:41:48
Cycling 28km - 36km187
от 193
172
от 178
45
от 46
12.32
km/h
00:38:57
Start to 36km cycling109
от 193
101
от 178
24
от 46
-03:20:43
Cycling 36km - 56km32
от 193
32
от 178
6
от 46
21.95
km/h
00:54:40
Start to 56km cycling92
от 193
85
от 178
19
от 46
-04:15:23
Cycling 56km - 77km49
от 192
48
от 177
13
от 46
20.74
km/h
01:00:45
Start to 77km cycling79
от 192
74
от 177
16
от 46
-05:16:08
Cycling 77km - 105km70
от 182
68
от 168
19
от 43
15.21
km/h
01:50:28
Start to 105km cycling72
от 182
68
от 168
15
от 43
-07:06:37
Cycling 105km - 116km111
от 181
102
от 166
25
от 43
14.46
km/h
00:45:37
Cycling78
от 181
74
от 166
17
от 43
17.04
km/h
06:48:27
Start to T2 in79
от 181
74
от 166
17
от 43
-07:52:13
T274
от 172
63
от 159
15
от 40
-00:04:33
Start to T2 out74
от 172
69
от 159
15
от 40
-07:56:46
Running 0km - 5km158
от 161
145
от 148
37
от 39
00:08:43
min/km
00:43:36
Start to 5km running77
от 161
72
от 148
19
от 39
-08:40:23
Running 5km - 9km149
от 163
136
от 150
35
от 39
00:06:50
min/km
00:27:23
Start to 9km running82
от 163
76
от 150
19
от 39
-09:07:46
Running 9km - 12.5km135
от 159
122
от 146
31
от 37
00:11:56
min/km
00:41:46
Start to 12.5km running88
от 159
82
от 146
23
от 37
-09:49:30
Running 12.5km - 16km131
от 160
119
от 147
28
от 37
00:12:23
min/km
00:43:23
Start to 17km running87
от 160
81
от 147
21
от 37
-10:32:56
Running 16km - 20km129
от 161
116
от 148
30
от 38
00:07:56
min/km
00:31:45
Running 20.2km - 21km56
от 161
50
от 148
13
от 38
00:04:22
min/km
00:03:29
Running145
от 161
132
от 148
33
от 38
00:09:23
min/km
03:07:53
Total87
от 161
81
от 148
21
от 38
-11:04:39


Certificate