Продължете към съдържанието

BIB: 88 
Александър Стоянов


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming16
от 195
13
от 180
2
от 18
00:01:34
min/100m
00:47:14
T131
от 194
25
от 179
2
от 18
-00:03:14
Start to T1 out16
от 194
12
от 179
2
от 18
-00:50:28
Cycling 0km - 11km62
от 194
60
от 179
5
от 18
19.37
km/h
00:34:04
Start to 11km cycling25
от 194
23
от 179
2
от 18
-01:24:32
Cycling 11km - 28km75
от 192
73
от 177
7
от 18
16.80
km/h
01:00:41
Start to 28km cycling35
от 192
33
от 177
2
от 18
-02:25:15
Cycling 28km - 36km101
от 193
96
от 178
8
от 18
19.06
km/h
00:25:10
Start to 36km cycling45
от 193
43
от 178
3
от 18
-02:50:23
Cycling 36km - 56km91
от 193
86
от 178
8
от 18
18.07
km/h
01:06:24
Start to 56km cycling57
от 193
54
от 178
5
от 18
-03:56:47
Cycling 56km - 77km75
от 192
72
от 177
7
от 18
19.40
km/h
01:04:56
Start to 77km cycling59
от 192
56
от 177
5
от 18
-05:01:43
Cycling 77km - 105km78
от 182
73
от 168
6
от 17
14.64
km/h
01:54:45
Start to 105km cycling67
от 182
63
от 168
6
от 17
-06:56:29
Cycling 105km - 116km74
от 181
69
от 166
7
от 18
15.75
km/h
00:41:54
Cycling77
от 181
73
от 166
7
от 18
17.06
km/h
06:47:54
Start to T2 in65
от 181
61
от 166
7
от 18
-07:38:22
T278
от 172
66
от 159
8
от 16
-00:04:47
Start to T2 out64
от 172
60
от 159
7
от 16
-07:43:09
Running 0km - 5km68
от 161
64
от 148
7
от 15
00:06:18
min/km
00:31:33
Start to 5km running61
от 161
57
от 148
7
от 15
-08:14:43
Running 5km - 9km89
от 163
82
от 150
7
от 15
00:05:44
min/km
00:22:58
Start to 9km running63
от 163
59
от 150
7
от 15
-08:37:41
Running 9km - 12.5km74
от 159
66
от 146
6
от 14
00:09:44
min/km
00:34:05
Start to 12.5km running60
от 159
56
от 146
5
от 14
-09:11:44
Running 12.5km - 16km74
от 160
68
от 147
7
от 15
00:10:45
min/km
00:37:37
Start to 17km running62
от 160
58
от 147
7
от 15
-09:49:24
Running 16km - 20km73
от 161
68
от 148
6
от 15
00:06:35
min/km
00:26:21
Running 20.2km - 21km94
от 161
87
от 148
8
от 15
00:04:54
min/km
00:03:55
Running69
от 161
64
от 148
7
от 15
00:07:37
min/km
02:32:34
Total59
от 161
55
от 148
6
от 15
-10:15:43


Certificate