Продължете към съдържанието

BIB: 74 
Ивайло Пейков


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming56
от 195
51
от 180
11
от 34
00:01:48
min/100m
00:54:24
T151
от 194
41
от 179
8
от 34
-00:04:09
Start to T1 out50
от 194
45
от 179
9
от 34
-00:58:33
Cycling 0km - 11km66
от 194
64
от 179
13
от 34
19.23
km/h
00:34:19
Start to 11km cycling50
от 194
45
от 179
9
от 34
-01:32:52
Cycling 11km - 28km40
от 192
39
от 177
5
от 32
18.31
km/h
00:55:41
Start to 28km cycling42
от 192
40
от 177
8
от 32
-02:28:35
Cycling 28km - 36km22
от 193
22
от 178
3
от 34
24.34
km/h
00:19:43
Start to 36km cycling40
от 193
38
от 178
7
от 34
-02:48:16
Cycling 36km - 56km17
от 193
17
от 178
4
от 33
23.18
km/h
00:51:45
Start to 56km cycling28
от 193
27
от 178
5
от 33
-03:40:01
Cycling 56km - 77km34
от 192
34
от 177
4
от 33
21.79
km/h
00:57:50
Start to 77km cycling29
от 192
28
от 177
4
от 33
-04:37:51
Cycling 77km - 105km21
от 182
21
от 168
3
от 31
18.53
km/h
01:30:39
Start to 105km cycling25
от 182
24
от 168
3
от 31
-06:08:31
Cycling 105km - 116km42
от 181
38
от 166
7
от 31
16.92
km/h
00:38:59
Cycling26
от 181
26
от 166
3
от 31
19.95
km/h
05:48:56
Start to T2 in25
от 181
24
от 166
3
от 31
-06:47:29
T241
от 172
33
от 159
8
от 31
-00:03:19
Start to T2 out24
от 172
23
от 159
3
от 31
-06:50:48
Running 0km - 5km32
от 161
31
от 148
8
от 28
00:05:45
min/km
00:28:47
Start to 5km running23
от 161
22
от 148
4
от 28
-07:19:36
Running 5km - 9km39
от 163
36
от 150
10
от 29
00:05:02
min/km
00:20:10
Start to 9km running24
от 163
23
от 150
4
от 29
-07:39:46
Running 9km - 12.5km61
от 159
56
от 146
11
от 29
00:09:23
min/km
00:32:53
Start to 12.5km running26
от 159
25
от 146
4
от 29
-08:12:37
Running 12.5km - 16km61
от 160
57
от 147
11
от 29
00:10:24
min/km
00:36:24
Start to 17km running28
от 160
27
от 147
5
от 29
-08:49:04
Running 16km - 20km52
от 161
48
от 148
10
от 29
00:06:19
min/km
00:25:19
Running 20.2km - 21km71
от 161
65
от 148
10
от 29
00:04:32
min/km
00:03:37
Running45
от 161
42
от 148
8
от 29
00:07:10
min/km
02:23:33
Total28
от 161
28
от 148
5
от 29
-09:14:21


Certificate