Продължете към съдържанието

BIB: 75 
Даниел Йорданов


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming178
от 195
165
от 180
17
от 18
00:02:39
min/100m
01:19:33
T161
от 194
51
от 179
6
от 18
-00:04:22
Start to T1 out172
от 194
159
от 179
17
от 18
-01:23:55
Cycling 0km - 11km127
от 194
119
от 179
13
от 18
16.90
km/h
00:39:03
Start to 11km cycling165
от 194
153
от 179
17
от 18
-02:02:58
Cycling 11km - 28km124
от 192
117
от 177
11
от 18
14.61
km/h
01:09:48
Start to 28km cycling157
от 192
146
от 177
16
от 18
-03:12:48
Cycling 28km - 36km173
от 193
159
от 178
18
от 18
14.03
km/h
00:34:13
Start to 36km cycling163
от 193
151
от 178
16
от 18
-03:46:59
Cycling 36km - 56km139
от 193
130
от 178
14
от 18
16.01
km/h
01:14:56
Start to 56km cycling157
от 193
146
от 178
16
от 18
-05:01:55
Cycling 56km - 77km166
от 192
153
от 177
17
от 18
15.15
km/h
01:23:10
Start to 77km cycling165
от 192
153
от 177
17
от 18
-06:25:05
Cycling 77km - 105km151
от 182
140
от 168
14
от 17
11.93
km/h
02:20:51
Start to 105km cycling159
от 182
148
от 168
15
от 17
-08:45:57
Cycling 105km - 116km117
от 181
108
от 166
11
от 18
14.33
km/h
00:46:03
Cycling153
от 181
142
от 166
16
от 18
14.26
km/h
08:08:04
Start to T2 in156
от 181
145
от 166
16
от 18
-09:31:59
T2135
от 172
122
от 159
12
от 16
-00:07:41
Start to T2 out154
от 172
143
от 159
16
от 16
-09:39:40
Running 0km - 5km107
от 161
99
от 148
12
от 15
00:07:02
min/km
00:35:10
Start to 5km running147
от 161
136
от 148
15
от 15
-10:14:51
Running 5km - 9km116
от 163
105
от 150
10
от 15
00:06:02
min/km
00:24:11
Start to 9km running149
от 163
138
от 150
15
от 15
-10:39:02
Running 9km - 12.5km104
от 159
93
от 146
9
от 14
00:10:49
min/km
00:37:52
Start to 12.5km running150
от 159
138
от 146
14
от 14
-11:16:52
Running 12.5km - 16km120
от 160
108
от 147
12
от 15
00:12:10
min/km
00:42:35
Start to 17km running150
от 160
138
от 147
15
от 15
-11:59:30
Running 16km - 20km106
от 161
96
от 148
10
от 15
00:07:26
min/km
00:29:47
Running 20.2km - 21km99
от 161
92
от 148
9
от 15
00:05:02
min/km
00:04:02
Running111
от 161
101
от 148
10
от 15
00:08:28
min/km
02:49:35
Total150
от 161
138
от 148
15
от 15
-12:29:15


Certificate