Продължете към съдържанието

BIB: 76 
Иван Добрев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming163
от 195
151
от 180
40
от 46
00:02:24
min/100m
01:12:03
T1169
от 194
154
от 179
38
от 46
-00:09:21
Start to T1 out165
от 194
152
от 179
41
от 46
-01:21:24
Cycling 0km - 11km102
от 194
95
от 179
22
от 46
17.72
km/h
00:37:14
Start to 11km cycling157
от 194
145
от 179
39
от 46
-01:58:38
Cycling 11km - 28km89
от 192
85
от 177
19
от 46
16.06
km/h
01:03:30
Start to 28km cycling131
от 192
121
от 177
30
от 46
-03:02:10
Cycling 28km - 36km116
от 193
108
от 178
26
от 46
18.45
km/h
00:26:00
Start to 36km cycling127
от 193
118
от 178
31
от 46
-03:28:08
Cycling 36km - 56km75
от 193
73
от 178
17
от 46
19.18
km/h
01:02:33
Start to 56km cycling111
от 193
104
от 178
26
от 46
-04:30:41
Cycling 56km - 77km167
от 192
154
от 177
40
от 46
15.05
km/h
01:23:43
Start to 77km cycling124
от 192
115
от 177
29
от 46
-05:54:24
Cycling 77km - 105km53
от 182
51
от 168
11
от 43
16.04
km/h
01:44:42
Start to 105km cycling100
от 182
93
от 168
24
от 43
-07:39:07
Cycling 105km - 116km64
от 181
60
от 166
17
от 43
16.15
km/h
00:40:51
Cycling87
от 181
82
от 166
22
от 43
16.63
km/h
06:58:33
Start to T2 in99
от 181
92
от 166
24
от 43
-08:19:57
T2137
от 172
124
от 159
30
от 40
-00:07:46
Start to T2 out99
от 172
92
от 159
23
от 40
-08:27:43
Running 0km - 5km27
от 161
26
от 148
6
от 39
00:05:44
min/km
00:28:40
Start to 5km running94
от 161
87
от 148
23
от 39
-08:56:24
Running 5km - 9km15
от 163
14
от 150
1
от 39
00:04:33
min/km
00:18:12
Start to 9km running90
от 163
84
от 150
23
от 39
-09:14:36
Running 9km - 12.5km13
от 159
12
от 146
3
от 37
00:07:54
min/km
00:27:40
Start to 12.5km running78
от 159
72
от 146
19
от 37
-09:42:14
Running 12.5km - 16km19
от 160
18
от 147
5
от 37
00:09:07
min/km
00:31:56
Start to 17km running73
от 160
68
от 147
16
от 37
-10:14:13
Running 16km - 20km27
от 161
26
от 148
5
от 38
00:05:41
min/km
00:22:45
Running 20.2km - 21km24
от 161
23
от 148
5
от 38
00:03:52
min/km
00:03:06
Running17
от 161
16
от 148
3
от 38
00:06:27
min/km
02:09:13
Total70
от 161
65
от 148
16
от 38
-10:36:56


Certificate