Продължете към съдържанието

BIB: 87 
Стоян Карастоянов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming18
от 195
14
от 180
3
от 34
00:01:35
min/100m
00:47:32
T11
от 194
1
от 179
1
от 34
-00:01:36
Start to T1 out14
от 194
11
от 179
3
от 34
-00:49:08
Cycling 0km - 11km38
от 194
37
от 179
4
от 34
20.06
km/h
00:32:54
Start to 11km cycling14
от 194
13
от 179
4
от 34
-01:22:02
Cycling 11km - 28km51
от 192
50
от 177
8
от 32
17.87
km/h
00:57:04
Start to 28km cycling21
от 192
20
от 177
4
от 32
-02:19:08
Cycling 28km - 36km73
от 193
70
от 178
13
от 34
20.72
km/h
00:23:10
Start to 36km cycling25
от 193
24
от 178
5
от 34
-02:42:16
Cycling 36km - 56km52
от 193
51
от 178
9
от 33
20.67
km/h
00:58:02
Start to 56km cycling31
от 193
30
от 178
7
от 33
-03:40:18
Cycling 56km - 77km45
от 192
44
от 177
6
от 33
20.84
km/h
01:00:28
Start to 77km cycling34
от 192
33
от 177
6
от 33
-04:40:46
Cycling 77km - 105km45
от 182
43
от 168
8
от 31
16.50
km/h
01:41:49
Start to 105km cycling36
от 182
35
от 168
5
от 31
-06:22:36
Cycling 105km - 116km79
от 181
74
от 166
14
от 31
15.57
km/h
00:42:22
Cycling46
от 181
45
от 166
9
от 31
18.52
km/h
06:15:49
Start to T2 in35
от 181
34
от 166
5
от 31
-07:04:57
T24
от 172
3
от 159
1
от 31
-00:01:28
Start to T2 out33
от 172
32
от 159
5
от 31
-07:06:25
Running 0km - 5km1
от 161
1
от 148
1
от 28
00:04:44
min/km
00:23:41
Start to 5km running27
от 161
26
от 148
5
от 28
-07:30:07
Running 5km - 9km4
от 163
4
от 150
1
от 29
00:04:03
min/km
00:16:15
Start to 9km running28
от 163
27
от 150
5
от 29
-07:46:22
Running 9km - 12.5km15
от 159
14
от 146
3
от 29
00:07:58
min/km
00:27:56
Start to 12.5km running27
от 159
26
от 146
5
от 29
-08:14:16
Running 12.5km - 16km9
от 160
9
от 147
2
от 29
00:08:26
min/km
00:29:33
Start to 17km running24
от 160
24
от 147
4
от 29
-08:43:52
Running 16km - 20km1
от 161
1
от 148
1
от 29
00:03:53
min/km
00:15:32
Running4
от 161
4
от 148
1
от 29
00:05:38
min/km
01:52:57
Total21
от 161
21
от 148
4
от 29
-08:59:22


Certificate