Продължете към съдържанието

BIB: 180 
Георги Никoлов


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming186
от 195
172
от 180
20
от 24
00:02:51
min/100m
01:25:50
T1164
от 194
149
от 179
20
от 24
-00:08:57
Start to T1 out185
от 194
171
от 179
20
от 24
-01:34:47
Cycling 0km - 11km188
от 194
174
от 179
23
от 24
13.42
km/h
00:49:10
Start to 11km cycling189
от 194
175
от 179
23
от 24
-02:23:57
Cycling 11km - 28km168
от 192
157
от 177
21
от 24
12.68
km/h
01:20:28
Start to 28km cycling184
от 192
170
от 177
21
от 24
-03:44:27
Cycling 28km - 36km158
от 193
146
от 178
18
от 24
15.85
km/h
00:30:16
Start to 36km cycling184
от 193
170
от 178
22
от 24
-04:14:41
Cycling 36km - 56km158
от 193
148
от 178
17
от 24
15.30
km/h
01:18:25
Start to 56km cycling179
от 193
166
от 178
22
от 24
-05:33:06
Cycling 56km - 77km178
от 192
164
от 177
19
от 23
14.06
km/h
01:29:35
Start to 77km cycling183
от 192
169
от 177
21
от 23
-07:02:41
Cycling 77km - 105km165
от 182
153
от 168
18
от 21
11.07
km/h
02:31:44
Start to 105km cycling179
от 182
165
от 168
20
от 21
-09:34:26
Cycling 105km - 116km147
от 181
135
от 166
17
от 20
13.46
km/h
00:49:02
Cycling169
от 181
157
от 166
18
от 20
13.17
km/h
08:48:40
Start to T2 in177
от 181
163
от 166
20
от 20
-10:23:27