Продължете към съдържанието

BIB: 94 
Красимир Минкин


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming166
от 195
153
от 180
28
от 31
00:02:25
min/100m
01:12:42
T192
от 194
82
от 179
19
от 30
-00:05:41
Start to T1 out156
от 194
144
от 179
24
от 30
-01:18:23
Cycling 0km - 11km53
от 194
52
от 179
14
от 30
19.55
km/h
00:33:45
Start to 11km cycling135
от 194
124
от 179
23
от 30
-01:52:08
Cycling 11km - 28km67
от 192
66
от 177
14
от 30
17.24
km/h
00:59:10
Start to 28km cycling104
от 192
97
от 177
21
от 30
-02:51:20
Cycling 28km - 36km37
от 193
37
от 178
11
от 30
23.28
km/h
00:20:37
Start to 36km cycling98
от 193
91
от 178
19
от 30
-03:11:55
Cycling 36km - 56km62
от 193
61
от 178
14
от 30
19.88
km/h
01:00:21
Start to 56km cycling85
от 193
79
от 178
15
от 30
-04:12:16
Cycling 56km - 77km72
от 192
69
от 177
14
от 30
19.53
km/h
01:04:30
Start to 77km cycling81
от 192
76
от 177
14
от 30
-05:16:46
Cycling 77km - 105km135
от 182
124
от 168
23
от 30
12.34
km/h
02:16:11
Start to 105km cycling91
от 182
85
от 168
16
от 30
-07:32:58
Cycling 105km - 116km39
от 181
36
от 166
10
от 28
17.09
km/h
00:38:36
Cycling84
от 181
79
от 166
14
от 28
16.84
km/h
06:53:10
Start to T2 in93
от 181
87
от 166
15
от 28
-08:11:33
T2143
от 172
130
от 159
22
от 28
-00:08:33
Start to T2 out96
от 172
89
от 159
15
от 28
-08:20:06
Running 0km - 5km90
от 161
82
от 148
16
от 26
00:06:36
min/km
00:33:00
Start to 5km running91
от 161
84
от 148
14
от 26
-08:53:07
Running 5km - 9km69
от 163
63
от 150
15
от 26
00:05:27
min/km
00:21:51
Start to 9km running91
от 163
85
от 150
14
от 26
-09:14:58
Running 9km - 12.5km75
от 159
67
от 146
15
от 26
00:09:44
min/km
00:34:06
Start to 12.5km running86
от 159
80
от 146
13
от 26
-09:49:02
Running 12.5km - 16km58
от 160
54
от 147
9
от 26
00:10:20
min/km
00:36:10
Start to 17km running81
от 160
75
от 147
12
от 26
-10:25:15
Running 16km - 20km86
от 161
81
от 148
16
от 26
00:06:50
min/km
00:27:22
Running 20.2km - 21km137
от 161
124
от 148
21
от 26
00:05:45
min/km
00:04:36
Running67
от 161
63
от 148
12
от 26
00:07:37
min/km
02:32:29
Total79
от 161
73
от 148
12
от 26
-10:52:35


Certificate