Продължете към съдържанието

BIB: 104 
Radoslav Marinov


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming55
от 195
50
от 180
6
от 24
00:01:48
min/100m
00:54:23
T126
от 194
20
от 179
3
от 24
-00:03:04
Start to T1 out45
от 194
40
от 179
6
от 24
-00:57:27
Cycling 0km - 11km21
от 194
21
от 179
3
от 24
21.50
km/h
00:30:42
Start to 11km cycling36
от 194
32
от 179
6
от 24
-01:28:09
Cycling 11km - 28km20
от 192
20
от 177
3
от 24
19.47
km/h
00:52:23
Start to 28km cycling22
от 192
21
от 177
3
от 24
-02:20:34
Cycling 28km - 36km43
от 193
42
от 178
4
от 24
22.86
km/h
00:20:59
Start to 36km cycling22
от 193
21
от 178
3
от 24
-02:41:31
Cycling 36km - 56km21
от 193
21
от 178
3
от 24
22.79
km/h
00:52:39
Start to 56km cycling20
от 193
19
от 178
2
от 24
-03:34:10
Cycling 56km - 77km31
от 192
31
от 177
3
от 23
22.05
km/h
00:57:08
Start to 77km cycling20
от 192
19
от 177
2
от 23
-04:31:18
Cycling 77km - 105km40
от 182
39
от 168
4
от 21
16.68
km/h
01:40:43
Start to 105km cycling28
от 182
27
от 168
2
от 21
-06:12:02
Cycling 105km - 116km90
от 181
84
от 166
11
от 20
15.23
km/h
00:43:19
Cycling34
от 181
33
от 166
3
от 20
19.45
km/h
05:57:53
Start to T2 in30
от 181
29
от 166
2
от 20
-06:55:20
T261
от 172
50
от 159
6
от 17
-00:03:53
Start to T2 out30
от 172
29
от 159
2
от 17
-06:59:13
Running 0km - 5km140
от 161
128
от 148
16
от 17
00:07:50
min/km
00:39:11
Start to 5km running31
от 161
30
от 148
2
от 17
-07:38:25
Running 5km - 9km151
от 163
138
от 150
17
от 17
00:06:56
min/km
00:27:44
Start to 9km running39
от 163
38
от 150
4
от 17
-08:06:09
Running 9km - 12.5km132
от 159
119
от 146
13
от 17
00:11:50
min/km
00:41:28
Start to 12.5km running46
от 159
44
от 146
4
от 17
-08:47:35
Running 12.5km - 16km79
от 160
73
от 147
11
от 17
00:10:53
min/km
00:38:07
Start to 17km running49
от 160
47
от 147
4
от 17
-09:25:45
Running 16km - 20km35
от 161
33
от 148
8
от 17
00:06:00
min/km
00:24:02
Running 20.2km - 21km39
от 161
35
от 148
8
от 17
00:04:09
min/km
00:03:19
Running115
от 161
105
от 148
13
от 17
00:08:31
min/km
02:50:32
Total46
от 161
44
от 148
4
от 17
-09:49:45


Certificate