Продължете към съдържанието

BIB: 147 
Николай Божков


Сплит Общо Мъж M 50+ Темпо Време
Swimming77
от 195
71
от 180
8
от 18
00:01:54
min/100m
00:57:16
T1104
от 194
93
от 179
13
от 18
-00:06:03
Start to T1 out75
от 194
67
от 179
8
от 18
-01:03:19
Cycling 0km - 11km129
от 194
121
от 179
14
от 18
16.86
km/h
00:39:08
Start to 11km cycling91
от 194
83
от 179
10
от 18
-01:42:27
Cycling 11km - 28km135
от 192
126
от 177
13
от 18
14.30
km/h
01:11:20
Start to 28km cycling111
от 192
103
от 177
12
от 18
-02:53:49
Cycling 28km - 36km155
от 193
143
от 178
15
от 18
15.87
km/h
00:30:14
Start to 36km cycling113
от 193
105
от 178
12
от 18
-03:24:01
Cycling 36km - 56km184
от 193
171
от 178
18
от 18
12.92
km/h
01:32:54
Start to 56km cycling148
от 193
138
от 178
15
от 18
-04:56:55
Cycling 56km - 77km164
от 192
151
от 177
16
от 18
15.27
km/h
01:22:31
Start to 77km cycling156
от 192
145
от 177
15
от 18
-06:19:26
Cycling 77km - 105km179
от 182
165
от 168
17
от 17
9.21
km/h
03:02:30
Start to 105km cycling173
от 182
160
от 168
16
от 17
-09:21:57
Cycling 105km - 116km140
от 181
128
от 166
14
от 18
13.72
km/h
00:48:05
Cycling176
от 181
162
от 166
17
от 18
12.73
km/h
09:06:42
Start to T2 in172
от 181
159
от 166
17
от 18
-10:10:01