Продължете към съдържанието

BIB: 98 
Веселин Лефтеров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming46
от 195
41
от 180
9
от 46
00:01:46
min/100m
00:53:01
T184
от 194
74
от 179
15
от 46
-00:05:25
Start to T1 out49
от 194
44
от 179
10
от 46
-00:58:26
Cycling 0km - 11km113
от 194
106
от 179
25
от 46
17.35
km/h
00:38:02
Start to 11km cycling62
от 194
56
от 179
12
от 46
-01:36:28
Cycling 11km - 28km102
от 192
96
от 177
24
от 46
15.68
km/h
01:05:03
Start to 28km cycling77
от 192
70
от 177
14
от 46
-02:41:33
Cycling 28km - 36km65
от 193
62
от 178
14
от 46
21.49
km/h
00:22:20
Start to 36km cycling78
от 193
72
от 178
14
от 46
-03:03:51
Cycling 36km - 56km93
от 193
88
от 178
21
от 46
17.95
km/h
01:06:51
Start to 56km cycling83
от 193
77
от 178
16
от 46
-04:10:42
Cycling 56km - 77km85
от 192
81
от 177
20
от 46
18.79
km/h
01:07:04
Start to 77km cycling83
от 192
77
от 177
17
от 46
-05:17:46
Cycling 77km - 105km82
от 182
77
от 168
21
от 43
14.44
km/h
01:56:22
Start to 105km cycling81
от 182
76
от 168
19
от 43
-07:14:09
Cycling 105km - 116km78
от 181
73
от 166
21
от 43
15.59
km/h
00:42:20
Cycling86
от 181
81
от 166
21
от 43
16.65
km/h
06:58:02
Start to T2 in82
от 181
77
от 166
19
от 43
-07:56:28
T2112
от 172
99
от 159
23
от 40
-00:05:58
Start to T2 out80
от 172
75
от 159
18
от 40
-08:02:26
Running 0km - 5km115
от 161
106
от 148
25
от 39
00:07:08
min/km
00:35:43
Start to 5km running76
от 161
71
от 148
18
от 39
-08:38:10
Running 5km - 9km146
от 163
133
от 150
34
от 39
00:06:45
min/km
00:27:03
Start to 9km running79
от 163
74
от 150
18
от 39
-09:05:13
Running 9km - 12.5km124
от 159
111
от 146
28
от 37
00:11:34
min/km
00:40:30
Start to 12.5km running82
от 159
76
от 146
20
от 37
-09:45:41
Running 12.5km - 16km147
от 160
134
от 147
34
от 37
00:13:26
min/km
00:47:01
Start to 17km running86
от 160
80
от 147
20
от 37
-10:32:45
Running 16km - 20km84
от 161
79
от 148
19
от 38
00:06:48
min/km
00:27:13
Running 20.2km - 21km31
от 161
29
от 148
7
от 38
00:03:58
min/km
00:03:10
Running131
от 161
118
от 148
29
от 38
00:08:52
min/km
02:57:30
Total84
от 161
78
от 148
20
от 38
-10:59:56


Certificate