Продължете към съдържанието

BIB: 100 
Радослав Дишев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming87
от 195
79
от 180
12
от 24
00:01:58
min/100m
00:59:18
T1101
от 194
91
от 179
9
от 24
-00:06:03
Start to T1 out88
от 194
80
от 179
10
от 24
-01:05:21
Cycling 0km - 11km134
от 194
126
от 179
14
от 24
16.80
km/h
00:39:16
Start to 11km cycling98
от 194
90
от 179
8
от 24
-01:44:37
Cycling 11km - 28km105
от 192
99
от 177
12
от 24
15.59
km/h
01:05:26
Start to 28km cycling101
от 192
94
от 177
10
от 24
-02:50:05
Cycling 28km - 36km91
от 193
86
от 178
10
от 24
19.66
km/h
00:24:25
Start to 36km cycling101
от 193
94
от 178
10
от 24
-03:14:28
Cycling 36km - 56km146
от 193
137
от 178
16
от 24
15.73
km/h
01:16:17
Start to 56km cycling112
от 193
105
от 178
11
от 24
-04:30:45
Cycling 56km - 77km125
от 192
116
от 177
15
от 23
16.90
km/h
01:14:32
Start to 77km cycling109
от 192
102
от 177
11
от 23
-05:45:17
Cycling 77km - 105km122
от 182
112
от 168
14
от 21
12.79
km/h
02:11:20
Start to 105km cycling118
от 182
109
от 168
12
от 21
-07:56:38
Cycling 105km - 116km166
от 181
153
от 166
19
от 20
12.10
km/h
00:54:33
Cycling123
от 181
114
от 166
14
от 20
14.94
km/h
07:45:49
Start to T2 in119
от 181
110
от 166
13
от 20
-08:51:10
T272
от 172
61
от 159
8
от 17
-00:04:26
Start to T2 out119
от 172
110
от 159
13
от 17
-08:55:36
Running 0km - 5km30
от 161
29
от 148
3
от 17
00:05:44
min/km
00:28:42
Start to 5km running111
от 161
102
от 148
12
от 17
-09:24:19
Running 5km - 9km18
от 163
17
от 150
2
от 17
00:04:40
min/km
00:18:41
Start to 9km running110
от 163
102
от 150
12
от 17
-09:43:00
Running 9km - 12.5km40
от 159
39
от 146
5
от 17
00:08:55
min/km
00:31:12
Start to 12.5km running104
от 159
96
от 146
12
от 17
-10:14:10
Running 12.5km - 16km14
от 160
14
от 147
2
от 17
00:08:51
min/km
00:30:59
Start to 17km running102
от 160
94
от 147
12
от 17
-10:45:12
Running 16km - 20km28
от 161
27
от 148
5
от 17
00:05:41
min/km
00:22:47
Running 20.2km - 21km1
от 161
1
от 148
1
от 17
00:02:33
min/km
00:02:02
Running22
от 161
21
от 148
2
от 17
00:06:37
min/km
02:12:21
Total95
от 161
87
от 148
12
от 17
-11:07:57


Certificate