Продължете към съдържанието

BIB: 99 
Йордан Шурелов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming114
от 195
106
от 180
21
от 31
00:02:05
min/100m
01:02:31
T1110
от 194
98
от 179
22
от 30
-00:06:18
Start to T1 out114
от 194
104
от 179
21
от 30
-01:08:49
Cycling 0km - 11km51
от 194
50
от 179
13
от 30
19.61
km/h
00:33:39
Start to 11km cycling92
от 194
84
от 179
18
от 30
-01:42:28
Cycling 11km - 28km34
от 192
33
от 177
11
от 30
18.76
km/h
00:54:21
Start to 28km cycling64
от 192
60
от 177
16
от 30
-02:36:51
Cycling 28km - 36km33
от 193
33
от 178
9
от 30
23.42
km/h
00:20:29
Start to 36km cycling57
от 193
54
от 178
14
от 30
-02:57:18
Cycling 36km - 56km20
от 193
20
от 178
5
от 30
22.84
km/h
00:52:32
Start to 56km cycling43
от 193
42
от 178
11
от 30
-03:49:50
Cycling 56km - 77km15
от 192
15
от 177
4
от 30
23.33
km/h
00:54:00
Start to 77km cycling37
от 192
36
от 177
10
от 30
-04:43:50
Cycling 77km - 105km20
от 182
20
от 168
7
от 30
18.61
km/h
01:30:15
Start to 105km cycling30
от 182
29
от 168
9
от 30
-06:14:06
Cycling 105km - 116km19
от 181
19
от 166
5
от 28
18.17
km/h
00:36:19
Cycling20
от 181
20
от 166
7
от 28
20.38
km/h
05:41:35
Start to T2 in27
от 181
26
от 166
8
от 28
-06:50:24
T296
от 172
83
от 159
13
от 28
-00:05:33
Start to T2 out29
от 172
28
от 159
8
от 28
-06:55:57
Running 0km - 5km142
от 161
130
от 148
24
от 26
00:07:51
min/km
00:39:16
Start to 5km running30
от 161
29
от 148
9
от 26
-07:35:14
Running 5km - 9km68
от 163
62
от 150
14
от 26
00:05:27
min/km
00:21:50
Start to 9km running32
от 163
31
от 150
9
от 26
-07:57:04
Running 9km - 12.5km65
от 159
60
от 146
13
от 26
00:09:30
min/km
00:33:16
Start to 12.5km running36
от 159
35
от 146
9
от 26
-08:30:18
Running 12.5km - 16km71
от 160
66
от 147
13
от 26
00:10:41
min/km
00:37:24
Start to 17km running36
от 160
35
от 147
9
от 26
-09:07:45
Running 16km - 20km82
от 161
77
от 148
15
от 26
00:06:47
min/km
00:27:10
Running 20.2km - 21km60
от 161
54
от 148
10
от 26
00:04:25
min/km
00:03:32
Running87
от 161
81
от 148
16
от 26
00:07:56
min/km
02:38:56
Total37
от 161
35
от 148
9
от 26
-09:34:53


Certificate