Продължете към съдържанието

BIB: 101 
Христо Цигаров


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming41
от 195
36
от 180
8
от 31
00:01:43
min/100m
00:51:56
T156
от 194
46
от 179
13
от 30
-00:04:15
Start to T1 out40
от 194
35
от 179
7
от 30
-00:56:11
Cycling 0km - 11km36
от 194
35
от 179
9
от 30
20.20
km/h
00:32:40
Start to 11km cycling37
от 194
33
от 179
7
от 30
-01:28:51
Cycling 11km - 28km44
от 192
43
от 177
12
от 30
18.20
km/h
00:56:03
Start to 28km cycling34
от 192
32
от 177
6
от 30
-02:24:56
Cycling 28km - 36km58
от 193
56
от 178
14
от 30
21.80
km/h
00:22:01
Start to 36km cycling34
от 193
32
от 178
6
от 30
-02:46:55
Cycling 36km - 56km34
от 193
34
от 178
11
от 30
21.79
km/h
00:55:04
Start to 56km cycling34
от 193
33
от 178
8
от 30
-03:41:59
Cycling 56km - 77km28
от 192
28
от 177
8
от 30
22.31
km/h
00:56:28
Start to 77km cycling31
от 192
30
от 177
8
от 30
-04:38:27
Cycling 77km - 105km49
от 182
47
от 168
10
от 30
16.31
km/h
01:43:01
Start to 105km cycling34
от 182
33
от 168
11
от 30
-06:21:29
Cycling 105km - 116km67
от 181
63
от 166
11
от 28
16.05
km/h
00:41:06
Cycling37
от 181
36
от 166
10
от 28
19.00
km/h
06:06:23
Start to T2 in33
от 181
32
от 166
10
от 28
-07:02:34
T2132
от 172
119
от 159
20
от 28
-00:07:28
Start to T2 out36
от 172
35
от 159
10
от 28
-07:10:02
Running 0km - 5km60
от 161
56
от 148
11
от 26
00:06:14
min/km
00:31:10
Start to 5km running35
от 161
34
от 148
10
от 26
-07:41:13
Running 5km - 9km52
от 163
48
от 150
7
от 26
00:05:15
min/km
00:21:02
Start to 9km running37
от 163
36
от 150
10
от 26
-08:02:15
Running 9km - 12.5km51
от 159
47
от 146
12
от 26
00:09:11
min/km
00:32:10
Start to 12.5km running38
от 159
37
от 146
10
от 26
-08:34:23
Running 12.5km - 16km59
от 160
55
от 147
10
от 26
00:10:21
min/km
00:36:16
Start to 17km running38
от 160
37
от 147
10
от 26
-09:10:42
Running 16km - 20km80
от 161
75
от 148
14
от 26
00:06:45
min/km
00:27:01
Running 20.2km - 21km115
от 161
105
от 148
19
от 26
00:05:16
min/km
00:04:13
Running57
от 161
53
от 148
11
от 26
00:07:22
min/km
02:27:39
Total38
от 161
36
от 148
10
от 26
-09:37:41


Certificate