Продължете към съдържанието

BIB: 102 
Борислав Божанков


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming79
от 195
71
от 179
16
от 46
00:01:55
min/100m
00:57:30
T1145
от 194
130
от 178
31
от 46
-00:07:55
Start to T1 out90
от 194
81
от 178
18
от 46
-01:05:25
Cycling 0km - 11km169
от 194
157
от 178
40
от 46
15.44
km/h
00:42:45
Start to 11km cycling120
от 194
110
от 178
26
от 46
-01:48:10
Cycling 11km - 28km129
от 192
121
от 176
32
от 46
14.44
km/h
01:10:39
Start to 28km cycling119
от 192
110
от 176
28
от 46
-02:58:51
Cycling 28km - 36km135
от 193
123
от 177
30
от 46
17.24
km/h
00:27:50
Start to 36km cycling122
от 193
112
от 177
29
от 46
-03:26:39
Cycling 36km - 56km122
от 193
113
от 177
27
от 46
16.73
km/h
01:11:43
Start to 56km cycling122
от 193
113
от 177
30
от 46
-04:38:22
Cycling 56km - 77km131
от 192
120
от 176
27
от 46
16.74
km/h
01:15:16
Start to 77km cycling120
от 192
111
от 176
28
от 46
-05:53:38
Cycling 77km - 105km140
от 182
128
от 167
29
от 43
12.20
km/h
02:17:43
Start to 105km cycling126
от 182
116
от 167
28
от 43
-08:11:22
Cycling 105km - 116km164
от 181
150
от 165
39
от 43
12.50
km/h
00:52:47
Cycling139
от 181
128
от 165
31
от 43
14.54
km/h
07:58:43
Start to T2 in130
от 181
120
от 165
29
от 43
-09:04:08
T2136
от 172
122
от 158
29
от 40
-00:07:42
Start to T2 out132
от 172
122
от 158
28
от 40
-09:11:50
Running 0km - 5km138
от 161
125
от 147
31
от 39
00:07:46
min/km
00:38:52
Start to 5km running127
от 161
117
от 147
28
от 39
-09:50:43
Running 5km - 9km117
от 163
105
от 149
25
от 39
00:06:02
min/km
00:24:11
Start to 9km running131
от 163
121
от 149
28
от 39
-10:14:54
Running 9km - 12.5km129
от 159
115
от 145
30
от 37
00:11:47
min/km
00:41:17
Start to 12.5km running130
от 159
120
от 145
28
от 37
-10:56:09
Running 12.5km - 16km112
от 160
99
от 146
24
от 37
00:12:02
min/km
00:42:07
Start to 17km running131
от 160
121
от 146
28
от 37
-11:38:19
Running 16km - 20km81
от 161
75
от 147
18
от 38
00:06:46
min/km
00:27:04
Running 20.2km - 21km27
от 161
25
от 147
6
от 38
00:03:54
min/km
00:03:07
Running123
от 161
110
от 147
26
от 38
00:08:40
min/km
02:53:31
Total130
от 161
120
от 147
29
от 38
-12:05:21


Certificate