Продължете към съдържанието

BIB: 103 
Иван Йосифов


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming126
от 195
117
от 180
23
от 31
00:02:08
min/100m
01:04:14
T1190
от 194
175
от 179
28
от 30
-00:14:41
Start to T1 out159
от 194
147
от 179
25
от 30
-01:18:55
Cycling 0km - 11km142
от 194
133
от 179
24
от 30
16.61
km/h
00:39:43
Start to 11km cycling156
от 194
144
от 179
25
от 30
-01:58:38
Cycling 11km - 28km128
от 192
121
от 177
23
от 30
14.44
km/h
01:10:38
Start to 28km cycling151
от 192
140
от 177
25
от 30
-03:09:18
Cycling 28km - 36km154
от 193
142
от 178
28
от 30
15.89
km/h
00:30:12
Start to 36km cycling150
от 193
139
от 178
25
от 30
-03:39:28
Cycling 36km - 56km126
от 193
117
от 178
22
от 30
16.49
km/h
01:12:47
Start to 56km cycling145
от 193
135
от 178
24
от 30
-04:52:15
Cycling 56km - 77km151
от 192
139
от 177
25
от 30
15.88
km/h
01:19:21
Start to 77km cycling149
от 192
139
от 177
25
от 30
-06:11:36
Cycling 77km - 105km126
от 182
116
от 168
20
от 30
12.74
km/h
02:11:49
Start to 105km cycling140
от 182
131
от 168
23
от 30
-08:23:26
Cycling 105km - 116km109
от 181
100
от 166
16
от 28
14.54
km/h
00:45:23
Cycling127
от 181
118
от 166
19
от 28
14.81
km/h
07:49:53
Start to T2 in136
от 181
127
от 166
21
от 28
-09:08:48
T2153
от 172
140
от 159
25
от 28
-00:09:20
Start to T2 out137
от 172
127
от 159
21
от 28
-09:18:08
Running 0km - 5km75
от 161
69
от 148
13
от 26
00:06:23
min/km
00:31:57
Start to 5km running126
от 161
117
от 148
21
от 26
-09:50:06
Running 5km - 9km70
от 163
64
от 150
16
от 26
00:05:28
min/km
00:21:55
Start to 9km running126
от 163
117
от 150
20
от 26
-10:12:01
Running 9km - 12.5km41
от 159
40
от 146
8
от 26
00:08:55
min/km
00:31:13
Start to 12.5km running121
от 159
112
от 146
19
от 26
-10:43:12
Running 12.5km - 16km89
от 160
81
от 147
14
от 26
00:11:10
min/km
00:39:06
Start to 17km running122
от 160
113
от 147
19
от 26
-11:22:21
Running 16km - 20km114
от 161
104
от 148
19
от 26
00:07:33
min/km
00:30:14
Running 20.2km - 21km21
от 161
20
от 148
5
от 26
00:03:50
min/km
00:03:04
Running74
от 161
68
от 148
13
от 26
00:07:43
min/km
02:34:25
Total124
от 161
115
от 148
19
от 26
-11:52:33


Certificate