Продължете към съдържанието

BIB: 105 
Запрян Ташев


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming180
от 195
167
от 180
19
от 24
00:02:40
min/100m
01:20:01
T1166
от 194
151
от 179
21
от 24
-00:08:59
Start to T1 out178
от 194
165
от 179
19
от 24
-01:29:00
Cycling 0km - 11km192
от 194
178
от 179
24
от 24
12.30
km/h
00:53:40
Start to 11km cycling187
от 194
173
от 179
21
от 24
-02:22:40
Cycling 11km - 28km189
от 192
175
от 177
24
от 24
10.90
km/h
01:33:33
Start to 28km cycling188
от 192
174
от 177
24
от 24
-03:56:15
Cycling 28km - 36km182
от 193
167
от 178
23
от 24
12.74
km/h
00:37:40
Start to 36km cycling189
от 193
175
от 178
24
от 24
-04:33:53
Cycling 36km - 56km191
от 193
176
от 178
24
от 24
11.31
km/h
01:46:05
Start to 56km cycling191
от 193
177
от 178
24
от 24
-06:19:58
Cycling 56km - 77km188
от 192
173
от 177
22
от 23
12.64
km/h
01:39:42
Start to 77km cycling191
от 192
176
от 177
23
от 23
-07:59:40