Продължете към съдържанието

BIB: 106 
Момчил Иванов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming99
от 195
91
от 180
21
от 46
00:01:59
min/100m
00:59:48
T144
от 194
35
от 179
7
от 46
-00:04:01
Start to T1 out79
от 194
71
от 179
16
от 46
-01:03:49
Cycling 0km - 11km98
от 194
91
от 179
20
от 46
17.88
km/h
00:36:55
Start to 11km cycling80
от 194
72
от 179
14
от 46
-01:40:44
Cycling 11km - 28km106
от 192
100
от 177
25
от 46
15.58
km/h
01:05:28
Start to 28km cycling93
от 192
86
от 177
20
от 46
-02:46:14
Cycling 28km - 36km68
от 193
65
от 178
15
от 46
21.32
km/h
00:22:30
Start to 36km cycling88
от 193
81
от 178
18
от 46
-03:08:42
Cycling 36km - 56km104
от 193
98
от 178
24
от 46
17.45
km/h
01:08:46
Start to 56km cycling98
от 193
91
от 178
20
от 46
-04:17:28
Cycling 56km - 77km64
от 192
61
от 177
15
от 46
19.87
km/h
01:03:24
Start to 77km cycling87
от 192
81
от 177
18
от 46
-05:20:52
Cycling 77km - 105km73
от 182
69
от 168
20
от 43
15.03
km/h
01:51:45
Start to 105km cycling80
от 182
75
от 168
18
от 43
-07:12:38
Cycling 105km - 116km71
от 181
67
от 166
19
от 43
15.98
km/h
00:41:18
Cycling79
от 181
75
от 166
18
от 43
16.97
km/h
06:50:06
Start to T2 in80
от 181
75
от 166
18
от 43
-07:53:55
T254
от 172
44
от 159
12
от 40
-00:03:37
Start to T2 out75
от 172
70
от 159
16
от 40
-07:57:32
Running 0km - 5km44
от 161
43
от 148
11
от 39
00:06:01
min/km
00:30:05
Start to 5km running68
от 161
63
от 148
15
от 39
-08:27:38
Running 5km - 9km58
от 163
54
от 150
13
от 39
00:05:20
min/km
00:21:22
Start to 9km running69
от 163
64
от 150
14
от 39
-08:49:00
Running 9km - 12.5km38
от 159
37
от 146
10
от 37
00:08:51
min/km
00:30:59
Start to 12.5km running64
от 159
59
от 146
15
от 37
-09:19:57
Running 12.5km - 16km55
от 160
51
от 147
13
от 37
00:10:17
min/km
00:35:59
Start to 17km running65
от 160
60
от 147
14
от 37
-09:55:59
Running 16km - 20km44
от 161
41
от 148
8
от 38
00:06:10
min/km
00:24:40
Running 20.2km - 21km51
от 161
47
от 148
12
от 38
00:04:20
min/km
00:03:28
Running43
от 161
41
от 148
12
от 38
00:07:09
min/km
02:23:05
Total63
от 161
58
от 148
14
от 38
-10:20:37


Certificate