Продължете към съдържанието

BIB: 107 
Борис Сарабеев


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming148
от 195
136
от 180
36
от 46
00:02:15
min/100m
01:07:32
T1142
от 194
128
от 179
29
от 46
-00:07:46
Start to T1 out149
от 194
137
от 179
37
от 46
-01:15:18
Cycling 0km - 11km140
от 194
131
от 179
32
от 46
16.66
km/h
00:39:37
Start to 11km cycling149
от 194
138
от 179
36
от 46
-01:54:55
Cycling 11km - 28km115
от 192
108
от 177
28
от 46
14.99
km/h
01:08:02
Start to 28km cycling134
от 192
124
от 177
32
от 46
-03:02:59
Cycling 28km - 36km145
от 193
133
от 178
34
от 46
16.48
km/h
00:29:07
Start to 36km cycling133
от 193
123
от 178
32
от 46
-03:32:04
Cycling 36km - 56km55
от 193
54
от 178
12
от 46
20.64
km/h
00:58:09
Start to 56km cycling109
от 193
102
от 178
25
от 46
-04:30:13
Cycling 56km - 77km83
от 192
79
от 177
19
от 46
18.98
km/h
01:06:22
Start to 77km cycling104
от 192
97
от 177
23
от 46
-05:36:35
Cycling 77km - 105km84
от 182
79
от 168
22
от 43
14.37
km/h
01:56:55
Start to 105km cycling92
от 182
86
от 168
22
от 43
-07:33:31
Cycling 105km - 116km5
от 181
5
от 166
2
от 43
19.96
km/h
00:33:03
Cycling82
от 181
77
от 166
19
от 43
16.92
km/h
06:51:15
Start to T2 in91
от 181
85
от 166
22
от 43
-08:06:33
T2157
от 172
144
от 159
38
от 40
-00:10:38
Start to T2 out92
от 172
85
от 159
21
от 40
-08:17:11
Running 0km - 5km50
от 161
49
от 148
14
от 39
00:06:10
min/km
00:30:50
Start to 5km running83
от 161
77
от 148
21
от 39
-08:48:02
Running 5km - 9km37
от 163
34
от 150
7
от 39
00:05:02
min/km
00:20:08
Start to 9km running83
от 163
77
от 150
20
от 39
-09:08:10
Running 9km - 12.5km59
от 159
54
от 146
14
от 37
00:09:19
min/km
00:32:39
Start to 12.5km running77
от 159
71
от 146
18
от 37
-09:40:47
Running 12.5km - 16km70
от 160
65
от 147
16
от 37
00:10:35
min/km
00:37:02
Start to 17km running75
от 160
69
от 147
17
от 37
-10:17:52
Running 16km - 20km94
от 161
87
от 148
24
от 38
00:07:07
min/km
00:28:28
Running 20.2km - 21km132
от 161
120
от 148
32
от 38
00:05:33
min/km
00:04:26
Running61
от 161
57
от 148
15
от 38
00:07:27
min/km
02:29:07
Total75
от 161
69
от 148
17
от 38
-10:46:18


Certificate