Продължете към съдържанието

BIB: 108 
Яни Славов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming44
от 195
39
от 180
8
от 34
00:01:45
min/100m
00:52:39
T1128
от 194
116
от 179
23
от 34
-00:07:07
Start to T1 out55
от 194
49
от 179
10
от 34
-00:59:46
Cycling 0km - 11km87
от 194
82
от 179
19
от 34
18.37
km/h
00:35:55
Start to 11km cycling59
от 194
53
от 179
11
от 34
-01:35:41
Cycling 11km - 28km72
от 192
70
от 177
12
от 32
16.96
km/h
01:00:07
Start to 28km cycling63
от 192
59
от 177
11
от 32
-02:35:50
Cycling 28km - 36km63
от 193
60
от 178
10
от 34
21.55
km/h
00:22:16
Start to 36km cycling60
от 193
57
от 178
11
от 34
-02:58:04
Cycling 36km - 56km68
от 193
67
от 178
13
от 33
19.59
km/h
01:01:15
Start to 56km cycling64
от 193
61
от 178
12
от 33
-03:59:19
Cycling 56km - 77km78
от 192
75
от 177
15
от 33
19.24
km/h
01:05:28
Start to 77km cycling64
от 192
61
от 177
12
от 33
-05:04:47
Cycling 77km - 105km83
от 182
78
от 168
15
от 31
14.42
km/h
01:56:28
Start to 105km cycling68
от 182
64
от 168
12
от 31
-07:01:16
Cycling 105km - 116km121
от 181
112
от 166
23
от 31
14.22
km/h
00:46:24
Cycling76
от 181
72
от 166
15
от 31
17.06
km/h
06:47:53
Start to T2 in70
от 181
66
от 166
13
от 31
-07:47:39
T2110
от 172
97
от 159
19
от 31
-00:05:51
Start to T2 out70
от 172
66
от 159
12
от 31
-07:53:30
Running 0km - 5km135
от 161
124
от 148
27
от 28
00:07:35
min/km
00:37:58
Start to 5km running72
от 161
67
от 148
14
от 28
-08:31:29
Running 5km - 9km158
от 163
145
от 150
28
от 29
00:07:43
min/km
00:30:55
Start to 9km running77
от 163
72
от 150
15
от 29
-09:02:24
Running 9km - 12.5km130
от 159
117
от 146
26
от 29
00:11:51
min/km
00:41:28
Start to 12.5km running80
от 159
74
от 146
16
от 29
-09:43:50
Running 12.5km - 16km136
от 160
123
от 147
25
от 29
00:12:43
min/km
00:44:32
Start to 17km running84
от 160
78
от 147
16
от 29
-10:28:25
Running 16km - 20km95
от 161
88
от 148
15
от 29
00:07:08
min/km
00:28:33
Running 20.2km - 21km80
от 161
74
от 148
12
от 29
00:04:42
min/km
00:03:45
Running141
от 161
128
от 148
27
от 29
00:09:10
min/km
03:03:26
Total83
от 161
77
от 148
16
от 29
-10:56:56


Certificate