Продължете към съдържанието

BIB: 111 
Огнян Алексиев


Сплит Общо Мъж M 40-44 Темпо Време
Swimming188
от 195
174
от 180
31
от 31
00:02:53
min/100m
01:26:39
T175
от 194
65
от 179
16
от 30
-00:04:52
Start to T1 out182
от 194
169
от 179
29
от 30
-01:31:31
Cycling 0km - 11km148
от 194
139
от 179
27
от 30
16.40
km/h
00:40:14
Start to 11km cycling179
от 194
166
от 179
29
от 30
-02:11:45
Cycling 11km - 28km153
от 192
143
от 177
26
от 30
13.49
km/h
01:15:36
Start to 28km cycling171
от 192
159
от 177
29
от 30
-03:27:23
Cycling 28km - 36km136
от 193
125
от 178
25
от 30
17.13
km/h
00:28:01
Start to 36km cycling171
от 193
159
от 178
29
от 30
-03:55:22
Cycling 36km - 56km117
от 193
109
от 178
19
от 30
16.91
km/h
01:10:58
Start to 56km cycling162
от 193
151
от 178
27
от 30
-05:06:20
Cycling 56km - 77km135
от 192
125
от 177
23
от 30
16.50
km/h
01:16:22
Start to 77km cycling163
от 192
151
от 177
28
от 30
-06:22:42
Cycling 77km - 105km133
от 182
122
от 168
22
от 30
12.39
km/h
02:15:38
Start to 105km cycling152
от 182
142
от 168
29
от 30
-08:38:21
Cycling 105km - 116km105
от 181
97
от 166
14
от 28
14.70
km/h
00:44:54
Cycling131
от 181
122
от 166
21
от 28
14.75
km/h
07:51:43
Start to T2 in152
от 181
142
от 166
27
от 28
-09:23:14
T246
от 172
37
от 159
4
от 28
-00:03:24
Start to T2 out148
от 172
138
от 159
25
от 28
-09:26:38
Running 0km - 5km106
от 161
98
от 148
19
от 26
00:07:01
min/km
00:35:08
Start to 5km running141
от 161
131
от 148
24
от 26
-10:01:47
Running 5km - 9km132
от 163
121
от 150
23
от 26
00:06:23
min/km
00:25:35
Start to 9km running144
от 163
134
от 150
25
от 26
-10:27:22
Running 9km - 12.5km111
от 159
100
от 146
19
от 26
00:10:54
min/km
00:38:12
Start to 12.5km running140
от 159
130
от 146
25
от 26
-11:05:32
Running 12.5km - 16km135
от 160
122
от 147
22
от 26
00:12:41
min/km
00:44:25
Start to 17km running144
от 160
133
от 147
26
от 26
-11:50:00
Running 16km - 20km110
от 161
100
от 148
18
от 26
00:07:30
min/km
00:30:03
Running 20.2km - 21km101
от 161
94
от 148
17
от 26
00:05:04
min/km
00:04:03
Running122
от 161
110
от 148
22
от 26
00:08:40
min/km
02:53:23
Total144
от 161
133
от 148
25
от 26
-12:20:01


Certificate