Продължете към съдържанието

BIB: 112 
Константин Атанасов


Сплит Общо Мъж M 45-49 Темпо Време
Swimming159
от 195
147
от 180
22
от 27
00:02:20
min/100m
01:10:27
T1162
от 194
147
от 179
25
от 27
-00:08:45
Start to T1 out160
от 194
148
от 179
23
от 27
-01:19:12
Cycling 0km - 11km39
от 194
38
от 179
9
от 27
20.03
km/h
00:32:56
Start to 11km cycling137
от 194
126
от 179
21
от 27
-01:52:08
Cycling 11km - 28km25
от 192
25
от 177
7
от 27
19.27
km/h
00:52:55
Start to 28km cycling87
от 192
80
от 177
16
от 27
-02:45:05
Cycling 28km - 36km7
от 193
7
от 178
4
от 26
25.95
km/h
00:18:29
Start to 36km cycling77
от 193
71
от 178
14
от 26
-03:03:32
Cycling 36km - 56km54
от 193
53
от 178
12
от 27
20.64
km/h
00:58:08
Start to 56km cycling67
от 193
64
от 178
15
от 27
-04:01:40
Cycling 56km - 77km23
от 192
23
от 177
6
от 27
23.00
km/h
00:54:47
Start to 77km cycling51
от 192
50
от 177
12
от 27
-04:56:27
Cycling 77km - 105km30
от 182
29
от 168
6
от 26
17.44
km/h
01:36:21
Start to 105km cycling45
от 182
44
от 168
10
от 26
-06:32:49
Cycling 105km - 116km40
от 181
37
от 166
7
от 26
17.02
km/h
00:38:46
Cycling29
от 181
29
от 166
6
от 26
19.75
km/h
05:52:22
Start to T2 in41
от 181
40
от 166
9
от 26
-07:11:34
T2105
от 172
92
от 159
17
от 27
-00:05:46
Start to T2 out44
от 172
43
от 159
10
от 27
-07:17:20
Running 0km - 5km62
от 161
58
от 148
5
от 23
00:06:16
min/km
00:31:21
Start to 5km running41
от 161
40
от 148
7
от 23
-07:48:42
Running 5km - 9km63
от 163
58
от 150
8
от 24
00:05:24
min/km
00:21:37
Start to 9km running42
от 163
41
от 150
8
от 24
-08:10:19
Running 9km - 12.5km76
от 159
68
от 146
10
от 23
00:09:49
min/km
00:34:22
Start to 12.5km running44
от 159
42
от 146
8
от 23
-08:44:39
Running 12.5km - 16km75
от 160
69
от 147
12
от 23
00:10:48
min/km
00:37:50
Start to 17km running46
от 160
44
от 147
8
от 23
-09:22:32
Running 16km - 20km120
от 161
109
от 148
18
от 23
00:07:46
min/km
00:31:06
Running 20.2km - 21km139
от 161
126
от 148
19
от 23
00:05:47
min/km
00:04:38
Running82
от 161
76
от 148
10
от 23
00:07:48
min/km
02:36:16
Total48
от 161
45
от 148
9
от 23
-09:53:36


Certificate