Продължете към съдържанието

BIB: 113 
Михаил Крумов


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming101
от 195
93
от 180
23
от 46
00:02:00
min/100m
01:00:05
T1148
от 194
134
от 179
32
от 46
-00:08:14
Start to T1 out111
от 194
101
от 179
23
от 46
-01:08:19
Cycling 0km - 11km168
от 194
157
от 179
39
от 46
15.58
km/h
00:42:21
Start to 11km cycling130
от 194
119
от 179
29
от 46
-01:50:40
Cycling 11km - 28km157
от 192
147
от 177
39
от 46
13.13
km/h
01:17:42
Start to 28km cycling147
от 192
137
от 177
37
от 46
-03:08:24
Cycling 28km - 36km183
от 193
168
от 178
44
от 46
12.74
km/h
00:37:41
Start to 36km cycling161
от 193
149
от 178
40
от 46
-03:46:03
Cycling 36km - 56km170
от 193
159
от 178
41
от 46
13.99
km/h
01:25:46
Start to 56km cycling167
от 193
154
от 178
39
от 46
-05:11:49
Cycling 56km - 77km172
от 192
159
от 177
41
от 46
14.67
km/h
01:25:51
Start to 77km cycling170
от 192
157
от 177
39
от 46
-06:37:40
Cycling 77km - 105km163
от 182
151
от 168
39
от 43
11.23
km/h
02:29:38
Start to 105km cycling170
от 182
157
от 168
41
от 43
-09:07:19
Cycling 105km - 116km161
от 181
148
от 166
37
от 43
12.74
km/h
00:51:48
Cycling170
от 181
158
от 166
41
от 43
13.11
km/h
08:50:47
Start to T2 in170
от 181
157
от 166
41
от 43
-09:59:06
T283
от 172
71
от 159
17
от 40
-00:05:01
Start to T2 out169
от 172
156
от 159
40
от 40
-10:04:07