Продължете към съдържанието

BIB: 116 
Иван Камбуров


Сплит Общо Мъж M 35-39 Темпо Време
Swimming109
от 195
101
от 180
26
от 46
00:02:02
min/100m
01:01:17
T1131
от 194
118
от 179
26
от 46
-00:07:14
Start to T1 out112
от 194
102
от 179
24
от 46
-01:08:31
Cycling 0km - 11km104
от 194
97
от 179
23
от 46
17.64
km/h
00:37:24
Start to 11km cycling110
от 194
102
от 179
23
от 46
-01:45:55
Cycling 11km - 28km55
от 192
54
от 177
13
от 46
17.79
km/h
00:57:20
Start to 28km cycling83
от 192
76
от 177
16
от 46
-02:43:17
Cycling 28km - 36km92
от 193
87
от 178
21
от 46
19.64
km/h
00:24:26
Start to 36km cycling86
от 193
79
от 178
17
от 46
-03:07:41
Cycling 36km - 56km57
от 193
56
от 178
14
от 46
20.55
km/h
00:58:22
Start to 56km cycling75
от 193
70
от 178
15
от 46
-04:06:03
Cycling 56km - 77km40
от 192
39
от 177
9
от 46
21.33
km/h
00:59:05
Start to 77km cycling67
от 192
64
от 177
14
от 46
-05:05:08
Cycling 77km - 105km44
от 182
42
от 168
10
от 43
16.51
km/h
01:41:43
Start to 105km cycling55
от 182
54
от 168
13
от 43
-06:46:52
Cycling 105km - 116km57
от 181
53
от 166
15
от 43
16.51
km/h
00:39:58
Cycling49
от 181
48
от 166
9
от 43
18.40
km/h
06:18:18
Start to T2 in54
от 181
53
от 166
12
от 43
-07:26:49
T225
от 172
20
от 159
7
от 40
-00:02:42
Start to T2 out52
от 172
51
от 159
11
от 40
-07:29:31
Running 0km - 5km66
от 161
62
от 148
17
от 39
00:06:18
min/km
00:31:32
Start to 5km running50
от 161
48
от 148
11
от 39
-08:01:04
Running 5km - 9km17
от 163
16
от 150
2
от 39
00:04:37
min/km
00:18:30
Start to 9km running50
от 163
48
от 150
11
от 39
-08:19:34
Running 9km - 12.5km21
от 159
20
от 146
4
от 37
00:08:13
min/km
00:28:45
Start to 12.5km running48
от 159
46
от 146
10
от 37
-08:48:17
Running 12.5km - 16km15
от 160
15
от 147
3
от 37
00:08:54
min/km
00:31:12
Start to 17km running43
от 160
41
от 147
9
от 37
-09:19:32
Running 16km - 20km23
от 161
22
от 148
4
от 38
00:05:36
min/km
00:22:27
Running 20.2km - 21km15
от 161
15
от 148
4
от 38
00:03:47
min/km
00:03:02
Running23
от 161
22
от 148
4
от 38
00:06:37
min/km
02:12:26
Total40
от 161
38
от 148
9
от 38
-09:41:57


Certificate