Продължете към съдържанието

BIB: 121 
Христо Иванов


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming156
от 195
144
от 180
28
от 34
00:02:18
min/100m
01:09:10
T199
от 194
89
от 179
17
от 34
-00:06:01
Start to T1 out148
от 194
136
от 179
27
от 34
-01:15:11
Cycling 0km - 11km116
от 194
109
от 179
21
от 34
17.19
km/h
00:38:23
Start to 11km cycling142
от 194
131
от 179
25
от 34
-01:53:34
Cycling 11km - 28km125
от 192
118
от 177
20
от 32
14.58
km/h
01:09:56
Start to 28km cycling136
от 192
126
от 177
23
от 32
-03:03:32
Cycling 28km - 36km114
от 193
106
от 178
20
от 34
18.55
km/h
00:25:52
Start to 36km cycling128
от 193
119
от 178
21
от 34
-03:29:22
Cycling 36km - 56km113
от 193
106
от 178
24
от 33
17.09
km/h
01:10:12
Start to 56km cycling124
от 193
116
от 178
23
от 33
-04:39:34
Cycling 56km - 77km117
от 192
109
от 177
22
от 33
17.27
km/h
01:12:58
Start to 77km cycling119
от 192
111
от 177
21
от 33
-05:52:32
Cycling 77km - 105km81
от 182
76
от 168
14
от 31
14.44
km/h
01:56:21
Start to 105km cycling107
от 182
100
от 168
20
от 31
-07:48:54
Cycling 105km - 116km103
от 181
95
от 166
19
от 31
14.82
km/h
00:44:32
Cycling102
от 181
95
от 166
20
от 31
15.88
km/h
07:18:14
Start to T2 in108
от 181
101
от 166
20
от 31
-08:33:25
T235
от 172
28
от 159
7
от 31
-00:03:03
Start to T2 out105
от 172
98
от 159
20
от 31
-08:36:28
Running 0km - 5km61
от 161
57
от 148
16
от 28
00:06:15
min/km
00:31:17
Start to 5km running95
от 161
88
от 148
18
от 28
-09:07:46
Running 5km - 9km82
от 163
76
от 150
17
от 29
00:05:40
min/km
00:22:40
Start to 9km running97
от 163
90
от 150
19
от 29
-09:30:26
Running 9km - 12.5km101
от 159
90
от 146
18
от 29
00:10:40
min/km
00:37:20
Start to 12.5km running102
от 159
94
от 146
20
от 29
-10:07:44
Running 12.5km - 16km109
от 160
98
от 147
17
от 29
00:11:56
min/km
00:41:46
Start to 17km running103
от 160
95
от 147
20
от 29
-10:49:33
Running 16km - 20km116
от 161
106
от 148
17
от 29
00:07:37
min/km
00:30:30
Running 20.2km - 21km37
от 161
33
от 148
6
от 29
00:04:05
min/km
00:03:16
Running96
от 161
87
от 148
17
от 29
00:08:10
min/km
02:43:33
Total103
от 161
95
от 148
20
от 29
-11:20:01


Certificate