Продължете към съдържанието

BIB: 161 
Радослав Митев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming155
от 195
143
от 180
27
от 34
00:02:17
min/100m
01:08:54
T187
от 194
77
от 179
16
от 34
-00:05:31
Start to T1 out141
от 194
129
от 179
24
от 34
-01:14:25
Cycling 0km - 11km151
от 194
142
от 179
26
от 34
16.38
km/h
00:40:17
Start to 11km cycling147
от 194
136
от 179
26
от 34
-01:54:42
Cycling 11km - 28km172
от 192
159
от 177
27
от 32
12.35
km/h
01:22:36
Start to 28km cycling163
от 192
152
от 177
28
от 32
-03:17:20
Cycling 28km - 36km150
от 193
138
от 178
24
от 34
16.19
km/h
00:29:39
Start to 36km cycling162
от 193
150
от 178
29
от 34
-03:46:57
Cycling 36km - 56km137
от 193
128
от 178
26
от 33
16.15
km/h
01:14:17
Start to 56km cycling156
от 193
145
от 178
29
от 33
-05:01:14
Cycling 56km - 77km104
от 192
97
от 177
19
от 33
17.73
km/h
01:11:03
Start to 77km cycling150
от 192
140
от 177
29
от 33
-06:12:17
Cycling 77km - 105km95
от 182
89
от 168
18
от 31
13.86
km/h
02:01:13
Start to 105km cycling128
от 182
119
от 168
25
от 31
-08:13:31
Cycling 105km - 116km125
от 181
115
от 166
24
от 31
14.11
km/h
00:46:46
Cycling124
от 181
115
от 166
23
от 31
14.94
km/h
07:45:51
Start to T2 in127
от 181
118
от 166
25
от 31
-09:00:16
T2100
от 172
87
от 159
18
от 31
-00:05:39
Start to T2 out126
от 172
117
от 159
25
от 31
-09:05:55
Running 0km - 5km146
от 161
134
от 148
28
от 28
00:08:12
min/km
00:41:03
Start to 5km running121
от 161
112
от 148
24
от 28
-09:46:59
Running 5km - 9km138
от 163
126
от 150
27
от 29
00:06:29
min/km
00:25:57
Start to 9km running127
от 163
118
от 150
25
от 29
-10:12:56
Running 9km - 12.5km152
от 159
139
от 146
29
от 29
00:13:16
min/km
00:46:26
Start to 12.5km running136
от 159
127
от 146
28
от 29
-10:59:20
Running 12.5km - 16km145
от 160
132
от 147
26
от 29
00:13:25
min/km
00:46:59
Start to 17km running138
от 160
128
от 147
28
от 29
-11:46:22
Running 16km - 20km147
от 161
134
от 148
27
от 29
00:08:51
min/km
00:35:26
Running 20.2km - 21km147
от 161
134
от 148
27
от 29
00:06:08
min/km
00:04:54
Running154
от 161
141
от 148
29
от 29
00:09:47
min/km
03:15:51
Total145
от 161
134
от 148
28
от 29
-12:21:46


Certificate