Продължете към съдържанието

BIB: 119 
Слав Вампоров


Сплит Общо Мъж M 18-29 Темпо Време
Swimming63
от 195
58
от 180
9
от 24
00:01:50
min/100m
00:55:07
T1183
от 194
168
от 179
24
от 24
-00:11:55
Start to T1 out98
от 194
90
от 179
11
от 24
-01:07:02
Cycling 0km - 11km112
от 194
105
от 179
12
от 24
17.36
km/h
00:38:00
Start to 11km cycling104
от 194
96
от 179
11
от 24
-01:45:02
Cycling 11km - 28km137
от 192
128
от 177
14
от 24
14.24
km/h
01:11:38
Start to 28km cycling115
от 192
107
от 177
11
от 24
-02:56:42
Cycling 28km - 36km174
от 193
160
от 178
21
от 24
14.02
km/h
00:34:14
Start to 36km cycling132
от 193
122
от 178
14
от 24
-03:30:54
Cycling 36km - 56km173
от 193
161
от 178
18
от 24
13.78
km/h
01:27:06
Start to 56km cycling150
от 193
140
от 178
15
от 24
-04:58:00
Start to 105km cycling160
от 182
149
от 168
16
от 21
-08:46:38
Cycling 105km - 116km173
от 181
159
от 166
20
от 20
11.62
km/h
00:56:47
Cycling168
от 181
156
от 166
17
от 20
13.48
km/h
08:36:22
Start to T2 in162
от 181
149
от 166
16
от 20
-09:43:24
T2166
от 172
153
от 159
17
от 17
-00:13:51
Start to T2 out165
от 172
152
от 159
17
от 17
-09:57:15
Running 0km - 5km127
от 161
117
от 148
15
от 17
00:07:25
min/km
00:37:09
Start to 5km running157
от 161
144
от 148
17
от 17
-10:34:25
Running 5km - 9km75
от 163
69
от 150
9
от 17
00:05:32
min/km
00:22:11
Start to 9km running159
от 163
146
от 150
17
от 17
-10:56:36
Running 9km - 12.5km146
от 159
133
от 146
15
от 17
00:12:44
min/km
00:44:34
Start to 12.5km running159
от 159
146
от 146
17
от 17
-11:41:08
Running 12.5km - 16km107
от 160
97
от 147
14
от 17
00:11:53
min/km
00:41:36
Start to 17km running159
от 160
146
от 147
17
от 17
-12:22:47
Running 16km - 20km107
от 161
97
от 148
13
от 17
00:07:27
min/km
00:29:48
Running 20.2km - 21km136
от 161
123
от 148
16
от 17
00:05:44
min/km
00:04:35
Running129
от 161
116
от 148
14
от 17
00:08:45
min/km
02:55:18
Total158
от 161
145
от 148
17
от 17
-12:52:33


Certificate