Продължете към съдържанието

BIB: 117 
Кристиан Велчев


Сплит Общо Мъж M 30-34 Темпо Време
Swimming68
от 195
62
от 180
13
от 34
00:01:51
min/100m
00:55:40
T171
от 194
61
от 179
10
от 34
-00:04:39
Start to T1 out60
от 194
53
от 179
11
от 34
-01:00:19
Cycling 0km - 11km47
от 194
46
от 179
9
от 34
19.74
km/h
00:33:25
Start to 11km cycling53
от 194
48
от 179
10
от 34
-01:33:44
Cycling 11km - 28km57
от 192
56
от 177
10
от 32
17.67
km/h
00:57:43
Start to 28km cycling49
от 192
46
от 177
9
от 32
-02:31:29
Cycling 28km - 36km64
от 193
61
от 178
11
от 34
21.53
km/h
00:22:17
Start to 36km cycling52
от 193
49
от 178
9
от 34
-02:53:44
Cycling 36km - 56km64
от 193
63
от 178
11
от 33
19.72
km/h
01:00:51
Start to 56km cycling51
от 193
50
от 178
9
от 33
-03:54:35
Cycling 56km - 77km84
от 192
80
от 177
16
от 33
18.83
km/h
01:06:54
Start to 77km cycling58
от 192
55
от 177
10
от 33
-05:01:29
Cycling 77km - 105km94
от 182
88
от 168
17
от 31
13.88
km/h
02:01:04
Start to 105km cycling71
от 182
67
от 168
13
от 31
-07:02:34
Cycling 105km - 116km85
от 181
80
от 166
15
от 31
15.34
km/h
00:43:00
Cycling73
от 181
69
от 166
14
от 31
17.17
km/h
06:45:14
Start to T2 in68
от 181
64
от 166
12
от 31
-07:45:33
T2158
от 172
145
от 159
28
от 31
-00:10:40
Start to T2 out73
от 172
68
от 159
14
от 31
-07:56:13
Start to 9km running66
от 163
61
от 150
13
от 29
-08:46:04
Running 9km - 12.5km125
от 159
112
от 146
24
от 29
00:11:35
min/km
00:40:33
Start to 12.5km running67
от 159
62
от 146
14
от 29
-09:26:35
Running 12.5km - 16km130
от 160
118
от 147
24
от 29
00:12:23
min/km
00:43:21
Start to 17km running71
от 160
66
от 147
14
от 29
-10:09:59
Running 16km - 20km144
от 161
131
от 148
25
от 29
00:08:39
min/km
00:34:39
Running 20.2km - 21km120
от 161
110
от 148
21
от 29
00:05:20
min/km
00:04:16
Running108
от 161
98
от 148
20
от 29
00:08:25
min/km
02:48:23
Total72
от 161
67
от 148
14
от 29
-10:44:36


Certificate